Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos išvakarėse Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) vyko respublikinė konferencija „Spausdinto žodžio galia: „LKD mėnraščiui „Akiratis” – 30”, skirta Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti. Rengėjai – PKNPM ir Lietuvos surdopedagogų asociacija.

Konferencijos dalyvius sveikino PKNPM mokinių šokių grupėLiepsna” (vadovė – muzikos ritmikos mokytoja metodininkė Regina Liutkevičienė), ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės mažieji (vadovė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Sviderskienė), lietuvių gestų kalbos mokytoja Lijana Čiplienė su septintoke dukra Justina, atlikdamos muzikinį sveikinimą lietuvių gestų kalba.

Dviejų dešimtmečių kelią su mėnraščiu Akiratis” apžvelgė PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė. Akcentavo, kad spausdintas žodis kurtiesiems yra būtinas kaip oras ir vanduo, nes gestų kalba rašomos formos neturi, o raštingumas labai krinta. Palygino mėnraščio kelią su zebru: tai juodas, tai baltas (t. y. spalvotas), tai plonas, tai storas. Ir visa tai – dėl finansų trūkumo ir nestabilaus finansavimo. Po apžvalgos įteikė redakcijos direktorei nuo mokyklos bendruomenės padėką ir portretą bei Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo Dainiaus Šipelio padėką. Informavo, kad visiems aktyviems mėnraščio skaitytojams – mokiniams, mokytojams ir mokyklos darbuotojams, direktorės įsakymu yra pareikšta padėka. Palinkėjo ir toliau būti aktyviais skaitovais bei prenumeratoriais, lietuviško žodžio mylėtojais. Visiems  5 – 10 klasių mokiniams dovanojo po Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ išleistą Rebekos Unos knygą „Kiemo seklys Tomas ir Valius (kartais).

Mėnraščio istoriją, prasidėjusią su valstybės atgimimu, priminė LKD mėnraščio “Akiratis” redakcijos direktorė Genutė  Karklienė. Dėkojo visiems mėnraščio prenumeratoriams ir skaitytojams, o aktyviausiam skaitytojui – PKNPM dešimtokui Deividui Raščiui, perskaitančiam kiekvieną mėnraštį nuo pradžios iki pabaigos – išskirtinę dovaną.

Sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys Povilas Urbšys, LR Seimo nario Bronislovo Matelio padėjėja Gražina Gaušaitė bei Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko pavaduotojas Deividas Labanavičius. Pastarasis redakcijos direktorei įteikė asmeninę padėką nuo Panevėžio miesto Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės Loretos Masiliūnienės.  Po LKD viceprezidento Mykolo Balaišio sveikinimo stojosi visi konferencijos dalyviai, plojimais išreikšdami didžiulę padėką ir pagarbą  redakcijos direktorei. Redakcijos direktorę sveikino Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Sandra Kemeraitienė, Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Raimonda Vaičeliūnienė ir naujai išrinkta centro vadovė, buvusi viena iš stropiausių PKNPM mokinių – Otilija Kolodenskytė – Di Fazio. Sveikino ir PKNPM vyr. auklėtoja, Panevėžio krašto žurnalistė Laima Lapėnienė. Visi sveikintojai dėkojo redakcijos direktorei už ilgametį darbą, begalinį kruopštumą, pareigingumą ir atsidavimą mėnraščio leidybai, teikė padėkas bei gėles.

Mėnraščio „Akiratis“ rubriką „Kultūra“, parengtą  Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės Laimutės Gervinskienės, apžvelgė mokytoja Jūratė Virkutienė, o po pranešimo su kolege Egle Dainiene pasveikino redakcijos direktorę. Apie mėnraščio „Akiratis“ vaidmenį Lietuvos kurčiųjų gyvenime išsamų pranešimą perskaitė Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos  PAGAVA direktoriaus pavaduotoja Joana Vanagienė. Kartu su projektų vadove Rūta Čiapaite pasveikino redakcijos direktorę, įteikdama padėką. Apie mėnraščio sklaidą ir reikalingumą miestui ir Lietuvai jautriai kalbėjo 2018 metų panevėžietis, PKNPM savanoris Gintautas Šimkus, pabrėždamas spausdinto žodžio svarbą, įteikdamas Genutei Karklienei ir mokyklos direktorei Danutei Kriščiūnienei po mokyklos simbolį – stiklinę sraigę. Kurčiųjų periodinius leidinius pasaulio šalyse apžvelgė PKNPM lietuvių gestų kalbos mokytojas ir bibliotekininkas Vilius Glušokas. Be to,  dar jis parengė visų mėnraščių „Akiratis“, leidžiamų nuo 1989 metų numerių parodą. Po pranešimo kartu su Panevėžio kurčiųjų kultūros centro iliuzionistu Michailu Chovanskiu džiugino iliuzionistiniais ir žmogaus protu nesuvokiamais triukais.

Mėnraščio redakcijos direktorė sveikintojų ir svečių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Anykščių buvo berte apiberta pačiais nuostabiausiais žodžiais ir padėkomis už profesionalumą, nuoširdų darbą kurčiųjų labui ir tiesiog skendo gėlių jūroje.

Po konferencijos buvo atidaryta PKNPM lietuvių gestų kalbos mokytojo ir bibliotekininko, Panevėžio kurčiųjų kultūros centro direktoriaus  Viliaus Glušoko fotografijos paroda  „Kipras – Europos rojus“. Fotonuotraukos buvo eksponuojamos iš dviejų kelionių po Kiprą, į kurias vyko PKNPM mokytojai ir mokiniai bei kurčiųjų bendruomenės nariai iš Vilniaus, Kauno bei Panevėžio.

Po parodos atidarymo mokyklos muziejuje mokinių laukė staigmena – redakcijos direktorės  Genutės Karklienės dovanotas tortas, kurį specialiai šiai progai iškepė Panevėžio eglė, UAB Tortela. Mokiniai jį papuošė trisdešimčia žvakučių, simbolizuojančių mėnraščio „Akiratis“ 30 –ies metų nueitą kelią. Tortą prapjauti, žinoma, buvo patikėta renginio „kaltininkei“ – Genutei Karklienei. Dar ilgai vyko konferencijos organizatorių ir svečių diskusijos apie spausdinto žodžio galią bei nuoširdus bendravimas, įrodantis, kad negalime skirstyti žmonių į kurčiųjų ir girdinčiųjų bendruomenes, o jungti į vieną tvirtą, vieni kitus mylinčią ir gerbiančią bendruomenę.

Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė