Galintiems ir norintiems mums padėti ar paremti:
a.s. LT587300010002388413
„Swedbank“, AB
banko kodas 73000

„PAJUSKIME BENDRAVIMO DŽIAUGSMĄ“ Rėmėjai

 

LA_Logo

 

Nuo 2012 06 01 ML Professional, UAB įsipareigojo skirti mažiausiai 20 ct nuo kiekvieno parduoto Masterline produkto Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vykdomam projektui „Klasių aprūpinimas FM sistemomis mokinių klausos gerinimui“.

 


Daugiau apie MASTERLINE: www.masterline.lt

 

GIRDĖTI PADEDANTI FM SISTEMA

Kas tai?

FM daugiadažnė (bevielė) girdėti padedanti sistema veikia radijo bangų principu. Ši asmeninė girdėjimo sistema išgrynina ir sustiprina garso signalą triukšmingoje aplinkoje bei perduoda jį į imtuvą radijo bangomis. Mokiniui, nešiojančiam asmeninį užausinį skaitmeninį klausos aparatą, FM sistema padeda mokytojo bei kitų asmenų kalbą išgirsti ir suvokti daugiau nei per 100 m. Ši daugiadažnė, girdėti padedanti sistema tinka ir kochlearinių implantų naudotojams. Ypač efektyvi ji yra neprigirdintiems mokiniams.

Pagalbinės girdėti padedančios FM sistemos yra sukurtos specialiai mokykloms, kuriose ugdomi vaikai, turintys klausos sutrikimų, bei bendrojo lavinimo mokyklose, ugdomiems sutrikusios klausos mokiniams.

Šio sistemos suteikia papildomas galimybes neprigirdintiems mokiniams bei kochlearinių implantų naudotojams geriau girdėti, suvokti asmenų ir aplinkos garsus, o tai padeda intensyviau lavinti vaikų, turinčių klausos sutrikimų, foneminę klausą, klausos likučius, taisyklingą garsų tarimą, kvėpavimą kalbant, kirčiuoto skiemens suvokimą, formuoti kalbinius įgūdžius. Atsiranda geresnės galimybės siekti normalaus kalbos tempo, koreguoti ir šalinti sutrikusios klausos vaikų balso tempo, koreguoti ir šalinti sutrikusios klausos vaikų balso sutrikimus (kai balsas būna grubus, nelygus, pernelyg aukštas, pernelyg žemas, įtemptas, rėksmingas, silpnas ir pan.). Geriau girdėdamas mokytojų ir draugų kalbą mokinys per FM sistemą geriau suvoks ir dėstomo dalyko medžiagos turinį, gerės motyvacija ir akademinis žinių lygis.

Iš vykdomo projekto „Klasių aprūpinimas FM sistemomis mokinių klausos gerinimui“ gautos paramos įsigysime FM daugiadažnes (bevieles) girdėti padedančias sistemas, kurios intensyviai bus naudojamos ne tik pamokų, bendrabutyje gyvenančių mokinių laisvalaikio, bet ir neformalių užsiėmimų, išvykų, kelionių, ekskursijų, žygių metu. Vaikams, turintiems klausos sutrikimą, dėka ML Professional UAB, bus suteiktos palankesnės sąlygos integruotis į girdinčiųjų visuomenę.

Nuoširdžiai dėkojame.

Direktorė Danutė Kriščiūnienė

Ištrauka iš Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros laipsnio nesuteikiančių studijų „Pedagogika“ studento, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokytojo Ramūno Kabelio baigiamojo darbo tema „Sutrikusios klauso vaikų ugdymo ypatumai“:

Nors klausos sutrikimas yra „nematoma“ negalia, be jokios abejonės, ji labai trukdo vaiko, kaip asmenybės, socialiniam vystymuisi. Todėl, mokykloje besimokančiam vaikui yra labai svarbi gerai nuteikianti aplinka klasėje, nuo jos priklauso mokymosi sėkmė. Kalbos įgūdžiai ir tai, kaip vaikas išmoks skaityti ir rašyti, priklauso nuo sugebėjimo įsisavinti mokytojo perteikiamą informaciją. Mokiniui yra būtina girdėti mokytojo kalbos tarimą.

Ribotas kalbos supratimas pamokos metu dažniausiai atsiranda dėl šių priežasčių:
· mokytojo balsą nustelbia pašalinis triukšmas (pvz.: triukšmas klasėje yra stipresnis už mokytojo balsą);
· mokytojo balsas per daug aidi klasėje (taip būna didelėse patalpose).

Moksleiviai, turintys klausos sutrikimų, pamokoje dalyvauja labai pasyviai, visą laiką būna įsitempę, nes blogai girdi, ką kalba mokytojas klasėje. Galimybė atskirti kalbą triukšmingoje ir aidinčioje patalpoje yra žymiai prastesnė, lyginant su moksleiviais, turinčiais normalią klausą.

Norint išspręsti šią problemą, vien klausos aparato neužtenka. Geriausias sprendimas, pašalinantis negatyvius triukšmo, atstumo ir aido efektus – naudoti FM sistemą.

Ši sistema yra sudaryta iš specialaus FM siųstuvo, esančio pas mokytoją, ir imtuvo, esančio pas mokinį su klausos aparatu ar kochleariniu implantu. Dėl FM sistemos, mokinys aiškiai girdi mokytojo balsą, vietoje pašalinių, nereikalingų garsų (© Biomedikos techninis centras).