„Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.411986/asr

Maitinimo paslaugas tiekia šie tiekėjai:
1. UAB „Mažeikių mėsinė”
2. UAB „Sanitex”

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS