Projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ veikla

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001 2021 m. balandžio 1 d. projekto dalyviai suorganizavo metodinę dieną „Kurtieji ir neprigirdintieji bendrajame ugdyme: šiandienos įžvalgos“,skirtą Panevėžio rajono ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, ugdantiems sutrikusios klausos vaikus. Dalyvavo virš 30 klausytojų. Džiugu, kad susidomėjimas įtraukiuoju ugdymu juntamas ne tik mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, … Skaityti toliau: Projekto „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ veikla

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

              Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog: Asmens duomenų valdytojas koronaviruso plitimo prevencijos tikslu tvarkys šiuos duomenis: … Skaityti toliau: INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Atšilus orams, suaktyvėja erkės

  Atšilus orams, daugiau laiko praleidžiame lauke. Ilsėtis ir pramogauti lauke gera, tačiau saugotis erkių reikia. Dažniausiai erkių platinama liga – erkinis encefalitas. kuris gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Efektyviausia priemonė, padedanti išvengti  erkinio encefalito –  skiepai. Skiepytis galima ištisus metus, tačiau imunitetas susidaro ne iš karto.   2020 m. Lietuvoje pirma erkinio encefalito doze buvo paskiepyta 31 680 vaikų … Skaityti toliau: Atšilus orams, suaktyvėja erkės