Mokyklos rekvizitai:

Kodas 191816651
Parko g. 19
LT-37326, Panevėžys
Tel.: 8 604 06931
e.paštas kurciuju@kurciujumokykla.lt
www.kurciujumokykla.lt.

Kontaktiniai asmenys:

Danutė Kriščiūnienė
Mokyklos direktorė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija. Išsilavinimas – 2006 m. VDU edukologijos magistras, 2002 m. Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, surdopedagogas; 1986 m. Šiaulių K.Preikšo institutas, pradinio mokymo pedagogika ir metodika.
Mokyklos tel. 8 604 06931
Mob. tel. +370 68876085
e.paštas danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt

Lina Bartnykienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Išsilavinimas – aukštasis, 2002 m. Šiaulių universiteto Kvalifikacijos institutas, surdopedagogė. 1997 m. Šiaulių pedagoginis institutas, socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.
Mob. tel. +370 604 06907
e.paštas lina.bartnikiene@kurciujumokykla.lt

Rimantas Puidokas
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Išsilavinimas – aukštasis, specialybė – statybos inžinierius
Tel. +370 606 14436
e.paštas rimantas.puidokas@kurciujumokykla.lt

Vaida Kučinskienė
Sekretorė
Tel. +370 60406916
e-paštas: kurciuju@kurciujumokykla.lt

2022-2023 mokslo metų Taryba:

  1. Vilius Glušokas – vyresnysis lietuvių gestų kalbos mokytojas, bibliotekininkas;
  2. Rita Kasparienė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja, technologijų, neformalaus ugdymo mokytoja, surdopedagogė individualioms pratyboms vesti, vizituojanti surdopedagogė individualioms pratyboms vesti;
  3. Vijoleta Vanagienė – fizinio ugdymo, neformalaus ugdymo mokytoja metodininkė, judesio korekcijos specialistė, auklėtoja metodininkė;
  4. Justina Petrauskė – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
  5. Otilija Kolodenskytė – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
  6. Aras Pralgauskas – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovas;
  7. Justina Čiplytė – 10 klasės mokinė;
  8. Rusnė Morkūnaitė – 10 klasės mokinė;
  9. Benas Bernatavičius – 10 klasės mokinys;
  10. Sandra Kemeraitienė – lietuvių gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio skyriaus vedėja.

Informacija apie mokyklą: mokiniai bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai) informaciją apie mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus gali rasti mokytojų kambaryje, bibliotekoje, metodiniame bei direktoriaus kabinetuose, mokyklos interneto puslapyje www.kurciujumokykla.lt.
Nusiskundimams pateikti mokyklos vestibiulyje įrengta skundų, pasiūlymų ir pageidavimų dėžutė. Priėmimo valandomis interesantus įvairiais klausimais, su pasiūlymais priima mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Taip pat galima rašyti paprastu ar elektroniniu paštu.
Į mokyklą iš autobusų stoties vyksta šie autobusai- 1, 5, 8, 10, 15, 16;
mikroautobusai : 3, 8, 12, 20, 22