Prašome 2021 m. skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinei mokyklai paremti.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčius teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų.

Esame be galo dėkingi visiems, remiantiems mūsų mokyklą, pasinaudojant įstatymo suteikta galimybe dalį mokamų mokesčių (1,2%) panaudoti tikslingai – paskirti mokyklos mokinių ugdymui.

Iki gegužės 1 d. tai atlikti galite šiais būdais:

elektroniniu būdu prisijungę per elektroninio deklaravimo sistemą EDS;

užpildžius popierinį prašymą ir jį išsiuntus paštu ar įteikus tiesiogiai VMI;

per VMI mobiliąją aplikaciją.

Prašyme reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą bei telefono numerį. Taip pat nurodyti mokestinį laikotarpį – 2020 m. bei pažymėti, kad mokesčio dalis skiriama paramos gavėjams (gavėjo tipas 2), mokesčio dydis – 1,2 proc.

Mokyklos rekvizitai:

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla

Parko g. 19. Panevėžys, LT-37326

Gavėjo identifikacinis numeris (juridinio asmens kodas) – 191816651.

Pajamų mokesčio dalį galima skirti už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius.

Dėkojame!