Kiekvienais metais be galo džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad esate aktyvūs mokyklos bendruomenės nariai ir rėmėjai. 2021 m. Valstybės mokesčių inspekcija į mokyklos sąskaitą pervedė 1,2 proc. GPM – 1312,37 Eur.  Pinigai panaudoti LPF „Maisto bankas“ maisto tvarkymo mokesčiui (110,20 Eur), kvalifikacijos tobulinimui (220,00 Eur) ir daliniam naujo automobilio (mokinių vežiojimui) pirkimui (982,17 Eur), kuris mokyklą turi pasiekti kovo mėnesį.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai (užpildant formą FR0512) pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) ir pateikiami ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 2 dienos.

Prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu  https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

1. Mokestinis laikotarpis – 2021 m.

2. Paramos gavėjo identifikacijos kodas – 191816651.

3. Paramos gavėjo pavadinimas – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla.

4. Buveinės adresas – Parko g. 19, Panevėžys , LT – 37326.

Nepagailėkite savo brangaus laiko deklaravimo formos pildymui e. būdu. 

Pagarbiai direktorė Danutė Kriščiūnienė