BAIGTA PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS RENOVACIJA

Panevėžyje baigtas įgyvendinti Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės
mokyklos pastato renovavimo darbų, finansuojamų ES Sanglaudos fondo lėšomis,projektas.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pastato renovacijai, kuri užtikrins mažesnį šilumos energijos vartojimą, buvo skirta 2255956,96 lito Sanglaudos fondo ir valstybės lėšų. Įgyvendinus projektą, per metus bus sutaupyta per 0,22 GWh šilumos energijos.

Atnaujinant mokyklos pastatą, pakeisti langai, lauko durys, apšiltintos išorės pastato sienos, rekonstruota stogo danga papildomai apšiltinant, rekonstruota šildymo sistema, modernizuota vėdinimo sistema, rekonstruota elektros instaliacijos ir apšvietimo sistema, apšiltintos grindys, atlikti drenažo darbai.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pastato renovacija buvo finansuota 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis” priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu” lėšomis.
Darbus atliko AB „Iglus”.