Mokykloje ir jos teritorijoje yra sukurtos ir mokinių ugdymui pritaikytos edukacinės erdvės: Sraigių sodas, Žaliasis kalnas, vaikų žaidimų, treniruoklių, futbolo, krepšinio aikštelės, Kurčiųjų parkas, mankštos salė, muziejus, lietuvių – gestų kalbos kabinetas, biblioteka. Mokyklos I aukšto fojė nuolatos eksponuojamos mokinių parodos.
Edukacinių erdvių kūrime dalyvavo ir nuolat dalyvauja mokyklos bendruomenės nariai, savanoriai bei rėmėjai. Sukurtose erdvėse vyksta integruotos pamokos, šventės, bendruomenės renginiai. Įsimintinų švenčių progomis sodinami medžiai ir augalai.

Mokyklos informacija

Mokyklų edukacinių erdvių 2018 metų konkurso savivaldybės lygmens nugalėtoja