Aš – beržas.
Lietuviškas beržas,
Išbridęs
Iš pievų nakties,
Sustojau

Ant mūšių
Didžiausiojo kelio
Su plieno dalgiu
Ant peties.

(Paulius Širvys)

          Šiemet –  jubiliejiniai  Pauliaus Širvio metai. Rugsėjo 6 – oji – poeto 100-osios gimimo metinės. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai nuo rugsėjo pradžios iki spalio 9-os dienos skaitė, analizavo, nurašinėjo dailyraščiu Pauliaus Širvio eilėraščius bei dalinosi įspūdžiais apie juos. Projektą pavadino ,,Poetas Paulius Širvys – Lietuvos beržas,” nes šio kūrėjo kelių eilėraščių rinkinių pavadinimuose minimas šis medis:,,Ošia gimtinės beržai,” ,,Beržų lopšinė.” Mokiniai mokyklos stende šalia savo dailyraščių sukūrė beržyną.

          Esu šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ir maniau, kad pabandysiu kurčiuosius prijaukinti prie Širvio eilių. Tačiau klydau, pati nustebau, kai pamačiau, kaip mokiniai noriai skaitė, rinkosi labiausiai patikusį eilėraštį. Augustas Sinkus, 9 klasės mokinys, dalinosi įspūdžiais: ,,Man poeto žodžiai ,, Geriu/ Žalią tylą,/ Geriu/ Žalią šilą./ Geriu/ Ir apsvaigęs/ Einu“ ne tik labai patinka, bet yra artimi, aš noriu juos užrašyti ir turėti su savimi. Supratau, kad Širvio kūryba tokia subtili ir gili, kad gali paliesti ir kurčio vaiko širdį.

          Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė padėkojo mokytojai Laimutei Beinarauskienei už iniciatyvą taip išskirtinai paminėti poetą Paulių Širvį – žmogų legendą, o mokiniams per jo kūrybą skiepyti meilę tautos dvasiniam turtui – poezijai, gimtinei. Direktorė džiaugėsi, kad apie Paulių Širvį buvo kalbama ne tik pamokų, bet ir popamokinių renginių metu bendrabutyje gyvenantiems mokiniams. Poezija buvo skaitoma ir mokyklos edukacinėse erdvėse – beržyne, prieš vienuolika metų, minint Klimato kaitos savaitę, įkurtame Kurčiųjų parke. Direktorė akcentavo, kad baigiamoje projekto dalyje mokytoja buvo pasipuošusi beržo kamieną primenančia apranga, o mokinius vaišino saldainiais, papuoštais beržo lapu. „Džiaugiuosi, kad mokytoja sugeba auginti jaunąjį poezijos skaitytoją, jaučiantį skaitymo malonumą, formuoti estetinę nuovoką, moko klausos negalią turinčius vaikus suprasti kūriniuose dvasines vertybes ir kalbos grožį. Tokie renginiai paliečia širdį ir turi išliekamą vertę“,- teigė direktorė.

Laimutė Beinarauskienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė