Mieli pedagogai.
Tegul išmintis, savitarpio supratimas, pasiaukojimas puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais.
Nuolatiniame bėgime linkiu vidinės ramybės ir kantrybės, nepavargti nuo įtampos. Tegul Jūsų esami ir buvę mokiniai
nė minutei neleidžia suabejoti teisingos profesijos pasirinkimu.

Danutė Kriščiūnienė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė