Sausio 25 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė, kaip Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė, lankėsi LR Seime Lietuvos švietimo įstaigų vadovų asociacijų sueigoje dėl LR Prezidentės teikiamo LR Seimui svarstyti Švietimo įstatymo pataisų dėl švietimo įstaigų vadovų atrankos, skyrimo, vertinimo bei darbo terminų.

Buvo aptartos Švietimo įstatymo pataisų atsiradimo priežastys ir tikslai, švietimo vadovų kadencijos bei veiklos vertinimo perspektyvos, švietimo valdymo reformos kryptys, vadovų kadencijų įvedimo realybė, vadovų veiklos ir mokytojų veiklos dermė, mokyklos bendruomenės galių didinimo galimybės, mokinių mokymosi pasiekimai. Sueigos pabaigoje LR Prezidentei perduotas kreipimasis dėl švietimo įstatymo pataisų.