Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenei kiekvieno naujo LKD mėnraščio „Akiratis“ sutikimas – didelė šventė. 2017 metais mėnraštį prenumeruoja per 60 skaitytojų nuo 4 iki 70 metų. Mokyklos koncepcija – spausdintas žodis –  informacijos lobynas ir kalbos išlikimo garantas.

Pastaruoju metu viešoje erdvėje daug diskutuojama, ar geriau spausdintas žodis, ar moderniomis technologijomis perduodama informacija. Tie, kurie dirbame su klausos negalią turinčiais asmenimis, matome, kad televizija, kompiuteriai  nepaprastu greičiu išstumia spausdintą žodį. Mes tvirtai tikime, kad spausdintas žodis „Akiratyje“ turi didžiulę įtaką ne tik visai kurčiųjų bendruomenei, bet ir daugeliui kitų žmonių, formuojant požiūrį į faktus, reiškinius ir pačią bendruomenę. Juk tik raštu fiksuojant atskirų asmenų ar bendruomenių patyrimus, kultūrines vertybes, žinios perduodamos iš kartos į kartą,  jungiant mažą kurčiųjų bendruomenę (mikrosociumą) į vieną visumą.

Mėnraštį skaito ne siauras ratas negirdinčių ar neprigirdinčių bei su jais dirbančių, gyvenančių, bendraujančių, bet ir nieko bendro su jais neturinčių. Mokykla turi patirtį šiuo puikiu leidiniu pasidalinti su miesto ir rajono bendruomene, nunešant įvairioms organizacijoms, įmonėms, bendrijoms. Manome, kad kiekvienas, dirbantis šioje sistemoje, turime prisidėti nors maža dalele, stengdamiesi išsaugoti vienintelį Lietuvoje leidžiamą klausos negalią turintiems asmenims mėnraštį nuo išnykimo.

Mus jungia viena bendra ir iš pirmo žvilgsnio nematoma gija – kalba. Klausos negalią turinčiųjų mokytojams  svarbu, kad vaikai turėtų estetinę nuovoką, suprastų  kalbos grožį,  būtų aktyviais skaitytojais. O kaip tai padaryti, kai spausdintam žodžiui lėšos vis mažinamos ir leidžiantys mėnraštį jau turi šauktis SOS?

Šiais metais nusprendėme kiekvieną mėnraštį sutikti išskirtinai ir prasmingai, su džiaugsmo ir sėkmės nuostata, organizuojant bendrus skaitymus, proto mūšius, įtvirtinant  praėjusio mėnraščio medžiagą. „Akiračio“ sutikimas bus tarsi mini renginys su vaišėmis (pica, gardumynais, įvairiomis atrakcijomis).  Jau šiuo metu tam intensyviai ieškoma rėmėjų.

Kiekvienas mokinys turi suvokti, kad  kalbėti mokomės kalbant, rašyti – rašant, o skaityti – skaitant. Skaitome ne tam, kad prašo mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ar mokyklos administracija, bet tam, kad daugiau žinotume, suprastume, o svarbiausia, kad tinkamai formuotųsi kiekvieno asmenybė.

Manome, kad spausdintas žodis ir tie, kurie prie jo tiesiogiai prisiliečia, turi būti tinkamai įvertinti pačių aukščiausių institucijų, bet ne pasmerkti vegetuoti. PKNPM bendruomenė nuoširdžiai dėkoja mėnraščio „Akiratis“ redakcijos direktorei Genutei Karklienei  už neįkainojamą indėlį, formuojant, kuriant ir išsaugant kurčiųjų istoriją ateities kartoms.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė