Vasario 14 –ąją  P – 4 klasių mokiniai su mokytojomis Gita Gižiene, Laimute Lazdauskiene, Rita Palšiene, muzikos ritmikos mokytoja Regina Liutkevičiene bei lietuvių gestų k. mokytoja Lijana Čipliene lankėsi Panevėžio rajono Velžio gimnazijoje. Per porą projekto gyvavimo bei gražios draugystės metų įsitikinome, kad Velžio gimnazijos pradinukai, vadovaujami mokytojo Jono Marcinkevičiaus, puikūs šokėjėliai.  Kas, jei ne jie, galėtų suorganizuoti tikrą lietuvišką popietę. Jie taip ir padarė. „Draugystės ratas,“ jungiantis aštuonias Panevėžio miesto ir rajono švietimo įstaigas, sukosi Velžio gimnazijoje.

Visi drauge giedojome Lietuvos tautišką giesmę, skambėjo eilės gimtinei, aidėjo dainos, sukosi šokėjėlių poros. Savo išskirtinumą parodyti šįsyk mums padėjo lietuvių gestų kalbos mokytoja Lijana Čiplienė. Mokytoja padeklamavo Genutės Sutkuvienės eilėraštį „Gulbė nebylė,“ išraiškingais gestais priversdama suklusti visus, didelius ir mažus… Po to sava kalba parodėme renginio pavadinimą „Aš tikrai myliu Lietuvą.“ Salėje nuvilnijo atsakymas, kurį palydėjo muzikos ritmikos mokytojos Reginos Liutkevičienės vadovaujamo mūsų mažųjų kolektyvo „Tautinukas“ atliekama melodija.

Renginys baigėsi. Prie mūsų priėjo gražus berniukas su trispalve dovanėle rankose ir nuoširdžiai pasakė: „Aš noriu jums padovanoti, man labai patiko jūsų programa. Jūs – šaunūs!” Nepaklausėme to berniuko vardo, nežinome, iš kokios jis mokyklos. Ne tai svarbu. Svarbiausia, kad ne veltui sukame ,,Draugystės ratą.” Vaikai jau pažįsta vieni kitus, priima vieni kitus, tame tarpe ir mus, tokius, kokie esame. Mus mato, mus supranta, mus vertina…

Išvyką užbaigėme Velžio gimnazijos muziejuje. Jie turi puikų muziejų, su daugybe rakandų, nuo kurių dvelkia lietuviška dvasia. Kai apsidairai, jauti: „Aš tikrai myliu Lietuvą!”

Surdopedagogė metodininkė (pradinių klasių) Laimutė Lazdauskienė