Gerbiami mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokytojai ir visi mokyklos darbuotojai,

Vasario 16- oji – ypatinga diena Lietuvos istorijoje, priverčianti stipriau
plakti mūsų širdis. Nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir Jūsų artimuosius Valstybės
atkūrimo dienos proga. Linkiu darnos, tikėjimo mūsų šalimi ir savo
galimybėmis. Te ši diena mums dar labiau suvienija ir sutelkia gražiems bei
kilniems darbams.

Pagarbiai,
Danutė Kriščiūnienė,
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė

Vasario16