Gruodžio 2 d. Panevėžyje, „Saulėtekio” progimnazijoje vyko respublikinės Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinių mokyklų sporto varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs.” Varžybose dalyvavo Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos mokyklų komandos, kurias sudarė dvi amžiaus grupės: pradinių ir vyresnių klasių mokiniai. Tai tradicinės varžybos, kurias surengti šiais metais garbė teko Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinei mokyklai (PKNPM). Varžybas organizavo ir vedė PKNPM kūno kultūros mokytoja metodininkė Vijoleta Vanagienė. Varžybų atidaryme komandas sveikino PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė, „Saulėtekio” progimnazijos direktorius Algirdas Gedeikis ir Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas. Įspūdingu pasirodymu atidarymą papuošė PKNPM šokių grupė „Liepsna” (vadovė Regina Liutkevičienė).

Gruodžio 3 dieną komisija, vadovaujama Panevėžio miesto mero Ryčio Račkausko, kurią, be jo, sudarė miesto ir savivaldybės administracijos vadovai bei pernai miesto Garbės piliečiais nominuoti asmenys, paskelbė „2015 metų panevėžiečius”. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, politikių klubo „Veiklios moterys” prezidentė Danutė Kriščiūnienė nominuota 2015 metų panevėžiete už aktyvią švietimo, kultūrinę, socialinę, filantropinę veiklą.
Metų panevėžiečiai buvo pagerbti gruodžio 16-ąją Dailės galerijoje surengtoje ceremonijoje.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius įsteigė vizituojančio surdopedagogo etatą pagal sudarytas surdopedagoginės pagalbos sutartis. Juo pradėjo dirbti vyr. surdopedagogė P. Stančauskienė. Todėl labai suaktyvėjo bendradarbiavimas su įstaigomis, kuriose ugdomi klausos negalią turintys vaikai.
Gruodžio 11 d. Skaistakalnio pagrindinės mokyklos 3b klasės mokiniai, vadovaujami klasės auklėtojos Vaidos Ūsienės, atvyko į mūsų mokyklą ir parodė Kalėdinį spektakliuką „Pasiklydusios pasakos”. Viena iš snieguolių – Atėnė Brūzgaitė turi klausos negalią, todėl ir jai, ir mūsų mokyklos vaikams buvo smagu pabendrauti. Jų Kalėdų senelis mūsų mažiesiems įteikė saldainių maišelį, o mes – virėjų iškeptus sausainius-rankytes. Abiejų mokyklų atstovai tikisi, kad tai ne paskutinis susitikimas.

Gruodžio 14 d. „Šviesos” ugdymo centro pradinių klasių mokytojos Rasos Kriaupienės kvietimu vykome į Smilgių lopšelį – darželį. Specialioji pedagogė Ramunė Smirnovienė, surdopedagogė Palmira Stančauskienė, gestų k. mokytoja Lijana Čiplienė ir mokinės Justina Čiplytė (3kl.) bei Toma Audickaitė (9kl.) pravedė edukacinę pamokėlę. Gestų kalbos mokytoja ir auklėtoja L.Čiplienė su dukra Justina, 3 klasės mokine, gestų kalba atliko lopšinę „Pasakėlė mano delne”. Specialioji pedagogė R. Smirnovienė mokė lopšelio-darželio bendruomenę dažniausiai naudojamų gestų, pademonstravo pirštų abėcėlę.

Gruodžio 17 d. 12.00 val. teatre „Menas“ vyko mokinių Kalėdinis renginys. Kalėdines dovanėles mokiniams dovanojo UAB “Grūstė“.

Gruodžio 18 d. 17.00 val. vyko Advento vakaras. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenei ir jos draugams: Panevėžio politikių klubui „Veiklios moterys“, Panevėžio ekologinio ugdymo bendrijai „Žalioji gija“, Panevėžio Esperanto klubui „REVO“, Panevėžio informaciniam centrui „Europe Direct“, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrui, Panevėžio kurčiųjų kultūros bei reabilitacijos centrams, svečiams iš Jonavos, Kėdainių, Marijampolės ir kt. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos teatras „Elfai“ padovanojo patį kalėdiškiausią, šilčiausią spektaklį – „KALĖDŲ GIESMĘ“ (pagal Čarlį Dikensą). Vakarą vedė mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. Renginyje svečiavosi žinoma politikė Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė.