18 d. Edukacinė išvyka į Pakruojo dvarą ir Kleboniškių muziejų. Išvykoje mokiniai su svieto lygintoju Tadu Blinda pasivaikščiojo po Pakruojo dvarą, sužinojo apie  dvaro gyvenimą. Grožėjosi rudeniškomis spalvomis besidažančia gamta bei  įvairiaspalvėmis gėlėmis papuoštomis skulptūromis. Pasijodinėjo žirgais. Po programos kiekvienas dalyvis gavo ,,Jaunojo dvariškio” liudijimą. Išvyką organizavo R.Šveistė, L.Čiplienė ir R.Kasparienė.

20 d. 5 – 10 klasių mokiniams vyko užsiėmimas tema ” Mano pasaulis,”kurį vedė socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė. Mokiniai atliko užduotis: piešė, rašė, spalvino, o paskui pristatė naują svarbiausią dalyką apie save. Po to visi išsakė savo svajones.

24 d. mokyklos aktyvistai: Justina Čiplytė, Deividas

Raščius, Nedas Kubilius, Marijus Vinciūnas kartu su vyr.gestų kalbos

mokytoja Lijana Čipliene dalyvavo Vilniuje vykusiame  renginyje „Gestų kalbos teisė vaikams.“Kartu su LKD prezidentu Kęstučiu Vaišnora aptarė kurčiųjų ugdyme kylančias problemas, po to –  LRŠvietimo, mokslo ir sporto ministerijoje susitiko su ŠMSM viceministrais.

23-27 d. vyko metodinių grupių posėdžiai: 

1. Dėl žaidimų, žaidybinių situacijų sudarymo įtakos mokyklos patalpose bei edukacinėse erdvėse pamokos sėkmei, motyvacijos skatinimui (pasidalijimas praktine patirtimi).

2. Dėl lietuvių kalbos (žodyno) mokymui skiriamo dėmesio ir laiko visų dalykų pamokose bei popamokinėje veikloje (kiekvieno pedagogo darbe).

3. Dėl siūlymų  atestuotis 2020 – 2022 m. m.

4. Dėl kitų klausimų.

Posėdžius vedė Metodinės tarybos pirmininkė L. Lazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai.

24 d.„Kurčiojo akimis anksčiau ir dabar…“ renginys, skirtas Pasaulinei kurčiųjų dienai paminėti.

Renginį organizavo bibliotekininkas, vyr. lietuvių gestų kalbos mokytojas V. Glušokas, vyr. auklėtoja, lietuvių gestų kalbos mokytoja L. Čiplienė, vyr. auklėtoja R. Morozienė, auklėtojas R. 

Kabelis.

26 d. mokykloje vyko renginys, skirtas Europos kalbų, Pasaulinei kurčiųjų, Tarptautinei  gestų kalbų  bei Tarptautinei vertėjų  dienoms paminėti.  Renginį organizavo PKNPM  ir Panevėžio Europos informacinis centras “Europe Direct“.

Renginyje dalyvavo ne tik PKNPM mokiniai, Panevėžio bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir mokytojai, senjorai, bet ir tautinių mažumų atstovai, suinteresuoti kalbų mokymusi, siekiantys pažinti Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę, sužinoti apie ES, EDIC tinklą. Tądien buvo švenčiama Europos kalbų įvairovė ir skatinamas kalbų mokymasis. 

27 d. P – 4 klasių mokiniams socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė  vedė užsiėmimą, skirtą paminėti Pasaulinę širdies dieną. Visi kartu kūrė spalvotas ir mylinčias širdeles.

28 d. 14 val. „Girstučio“ kultūros ir sporto centre vyko  Kurčiųjų poezijos festivalis.

Nuo spalio 1 d. mokykloje pradeda veikti programa „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose”.