Spalis II savaitė

4 d. mokykloje tradiciškai buvo paminėta Tarptautinė Mokytojų diena. Mokyklos taryba ir aktyvistai suorganizavo mokytojams staigmeną: jie buvo pakviesti kavos puodeliui, o vietoj tradicinių pamokų pravedė linksmą valandėlę mokiniams. Visoje mokyklos erdvėje sklandė šventinė nuotaika.

9 d. mokyklos bendrabučio fojė  vyko renginys ” Mano mylimiausias augintinis.” Į jį atvyko Panevėžio  gyvūnų globos draugijos vadovė Rūta  Liberienė  su dresuotais šunimis. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai džiugiai  įsijungė į dresuotų šunų rodomą programą, linksmas estafetes. Renginyje kalbėjusi R. Liberienė atkreipė vaikų dėmesį, kad meilė gyvūnui  – nėra tik trumpalaikis džiaugsmas, bet nuolatinė priežiūra bei atsakomybė už jį.  Po pasirodymo  vaikai džiaugėsi galėdami paglostyti visada geranoriškai nusiteikusius dresuotus šunelius, panešioti gražuolį katiną Kimšių bei meilųjį šeškutį Razinkį. Vaikus džiuginusiems gyvūnėliams renginio organizatorės įteikė dovanų: šuneliams – jiems skirto maisto,  katinui –  skanėstų, o šeškučiui –  žaidimo kamuoliuką.  Per renginį buvo pristatyta bendrabutyje gyvenančių mokinių piešinių parodėlė ,,Mano mieliausias gyvūnas.“ Renginyje dalyvavo vyr.  auklėtojai: Artūras Juknevičius, Rūta Morozienė, Lijana Čiplienė. Renginį  organizavo vyr. auklėtojos: Gitana Gučienė, Erika Valentinavičienė, Laima Lapėnienė.

 9 d. 5 – 10 klasių mokiniai, jau priėmę Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentus bei besiruošiantys tą padaryti ateinančiais metais, tikybos mokytojos VirginijosŽiugždaitės lydimi svečiavosi  Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyne, kur susipažino su vienuolių gyvenimu, jų sekimo Kristumi būdu.

Mokinius sutikusi sesuo Jolita papasakojo apie vienuolių pašaukimą, jų gyvenimą. Pažymėjo,  kad jis beveik nesiskiria nuo įprasto šeimos gyvenimo, atsakė į iškilusius klausimus, aprodė vienuolyną. Vaikus stebino tai, kad  šios vienuolės nedėvi įprasto vienuoliško rūbo ir domėjosi, kodėl taip yra. Susikalbėti ir suprasti vieniems kitus padėjo gestų kalbos vertėja Rasa Motekaitienė.

10 d. mokykloje vyko respublikinis seminaras „Edukacinių erdvių panaudojimas sėkmingam mokinių ugdymui.“  Dalyvius ir svečius pasveikino ir su aktualia informacija supažindino mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė.   Seminaro dalyviams buvo parodytos netradicinės veiklos įvairiose edukacinėse erdvėse.   Antroje seminaro dalyje buvo pristatyti pranešimai:

,,Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo patirtis Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje.“ Pranešėja Aistė Vinkuvienė, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos Specialiojo skyriaus pavaduotoja ugdymui. ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas Klaipėdos rajone.“ Pranešėja Vyginta Vaišvilaitė-Pranienė, Klaipėdos r. PPT specialioji pedagogė. ,,Mokinių pageidaujamo elgesio skatinimas (gerosios patirties sklaida).“ Pranešėja Ligita Kliukienė, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro spec. pedagogė metodininkė. „Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas Klaipėdos rajone“. Pranešėja Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 Refleksiją moderavo direktorė Danutė Kriščiūnienė.

11 d. miesto parke vyko solidarumo bėgimas. Dalyvavo visa mokyklos bendruomenė bei Panevėžio ,,Šviesos“ ugdymo centro mokiniai. Šia proga bendruomenė rinko pinigines aukas asociacijai ,,Gelbėkime vaikus.“ Parama,  skirta  Lietuvos ir Ukrainos vaikų gerovei. Visiems solidarumo bėgimo dalyviams buvo įteikti diplomai-padėkos. Bėgimą organizavo fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Vijoleta Vanagienė ir vyr. auklėtojas Artūras Juknevičius.

Informaciją parengė vyr. auklėtoja Laima Lapėnienė.

12 d. vyko Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos ,,Pagava“ ir Vilniaus universiteto mokslinė praktinė konferencija ,,Bendradarbiavimo galia padedant kurtiems vaikams ir jų šeimoms, “ kurioje dalyvavo mokyklos direktorė Danutė  Kriščiūnienė ir kūno kultūros mokytoja metodininkė Vijoleta Vanagienė.  

Konferencijos metu buvo aptarti iššūkiai, kurie kyla kurtiems ir neprigirdintiems vaikams ir jų šeimoms. Buvo pristatyti mokslinių tyrimo projekto ,,Vaikų su kochleariniais implantais socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje“ rezultatai, paminėtas bendrijos ,,Pagava“ 25-metis. Pranešimus skaitė  praktikai ir mokslininkai iš Lietuvos, Suomijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Pranešimai buvo verčiami į lietuvių ir lietuvių gestų kalbas. Kiekvienas konferencijos dalyvis dovanų gavo po knygą „Jei vaikas negirdi”  ir leidinių „Naujagimių klausos tikrinimas” bei „Vaikų  kochlearinė implantacija Lietuvoje: rezultatai, iššūkiai, rekomendacijos”.

12-13 d.  Panevėžyje vyko LKSK krepšinio taurės čempionatas.  Pirmąją vietą ir nugalėtojų taurę iškovojo Panevėžio komanda. Prie šios pergalės nemažai prisidėjo komandoje žaidę jaunieji krepšininkai: mūsų mokyklos  8 klasės mokiniai Marijus Vinciūnas ir Karolis Janikūnas bei  komandos kapitonas,  vyr. auklėtojas,  sporto klubo ,,Vėjas“  pirmininkas Artūras Juknevičius.