Už Lietuvos valstybės ribų leidžiamame lietuvių kalba krikščioniškos krypties pasaulio dienraštyje „Draugas”, prenumeruojamame ir skaitomame JAV, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje ir Europoje, spausdinami straipsniai apie 2020 m. rugsėjo 4 d. vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį” pristatytą kun. A. Lipniūno knygą „Lauko lelijos”.

Konferencija finansuota Panevėžio miesto savivaldybės mokslo projekto „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį”dalinį finansavimą ir Panevėžio  Švč. Trejybės rektorato lėšas.