1951 M. Tarptautinė kurčiųjų federacija paskelbė paskutinį
rugsėjo sekmadienį Pasauline kurčiųjų diena. Šiais metais
Pasaulinė kurčiųjų diena yra švenčiama nuo rugsėjo 24 iki
30 dienos. Tikslas-spręsti integracijos į visuomenę problemas,
dėti didesnes pastangas siekiant lygių teisių kurtiems žmonėms.

Mieli kolegos, mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokytojai,
mokyklos darbuotojai ir visa Lietuvos kurčiųjų bendruomene.
Nuoširdžiausi sveikinimai Jums visiems Pasaulinės kurčiųjų dienos proga.
Visada turėkite jėgų pradėtiems darbams tęsti, stiprybės, polėkių, svajų… ir
šypsenų šviesių, šviesių.

Danutė Kriščiūnienė
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos
direktorė