„Auginu, tyrinėju, saugau, taupau!“ – tai  Panevėžio miesto savivaldybės aplinkosaugos švietimo  projektas, kuris buvo nukreiptas į kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklinio amžiaus vaikų patyriminį ugdymą. Taip pat į bendradarbiavimo tarp bendruomenių narių skatinimą. Baigiasi finansiniai metai, o su jais – ir taip reikalingas bei  svarbus visai mokyklos bendruomenei laimėtas ir įvykdytas projektas.

Visus metus buvo vykdomos įvairios veiklos. Įgyvendinant ir vykdant šį projektą, mokinių ugdymo(si) dienas pavertė išradimų, atradimų, tyrinėjimų dienomis, kurios tapo pilnos įspūdžių. Taikant patyriminį ugdymą, nors ir mažais, bet konkrečiais darbais, prisidėjome prie gamtos grožio, gyvybės puoselėjimo, klimato kaitos išsaugojimo.

Patyriminiame ugdyme buvo akcentuojamos ne žinios, o patirtis. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. Žinome, kad žmogaus atmintis fiksuoja tas patirtis, kurios sukelia emocijas. Vaikai projekto metu įsisavino žinias per realią gyvenimišką patirtį. 

Įgyvendinus projekto tikslus, dalinai buvo atnaujinta viena edukacinė lauko erdvė. Iš projekto lėšų nupirkta ir pastatyta vėtrungė, pakabintas lauko termometras, įrengta meteorologinė stotelė. Sukurta tyrimų erdvė, kurioje ugdytiniai ir mokiniai su klausos sutrikimais kartu su mokytojais galėjo naudotis įvairiomis priemonėmis, tyrinėti, saugoti, eksperimentuoti, stebėti. 

Vykdant kūrybines dirbtuves, mandalų kūrimui medžiaga buvo surinkta lauko erdvėse.  Iš gamtinės medžiagos mokiniai sukūrė ir pagamino įvairius darbelius iš vaisių bei daržovių. Su šiais darbais buvo dalyvauta respublikiniame konkurse ir laimėta II vieta.

Vykdant  praktinę aplinkosauginę veiklą, mokykloje vyko viktorina „Mineralinės medžiagos augaluose”. Mokymasis edukacinėse erdvėse skatino mokinius saugoti, puoselėti aplinką ir domėtis aplinkosauginėmis problemomis. Buvo išklausyta Kėdainių lenkų draugijos pirmininkės Irenos Duchovskos paskaita apie klimato kaitą.

Projektas davė labai daug neapčiuopiamos naudos. Perspektyvoje planuojama tęsti pradėtas aplinkosaugines ir patyrimines veiklas lauko edukacinėse erdvėse, kuriose intensyviai vyksta pamokos ir popamokinė veikla.  Įrengtos bei  nupirktos priemonės leidžia tęsti patyriminę veiklą mokykloje pamokų metu visų amžiaus grupių mokiniams. Parodos, viktorinos, išvykos, kūrybinės dirbtuvės skatina prisidėti prie aplinkos saugojimo, klimato kaitos proceso stabdymo.

Išleistas lankstinukas leis skleisti gerąją patirtį apie Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos  edukacines erdves ir Panevėžio miesto vykdomą aplinkosaugos projektą.

Projekto vykdytojos:  Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos vyresnioji fizikos, biologijos mokytoja Dalia Kuosienė ir chemijos, geografijos mokytoja metodininkė Jolita Pūkaitė