Jau antri metai Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos pedagogės: ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Asta Sviderskienė (vyr. mokytoja) ir surdopedagogė (metodininkė) Palmira Stančauskienė dalyvauja Respublikiniame  ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurį organizuoja Kelmės rajono PPT.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1. plėsti erdvės sąvokas;

2. lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

3. gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

4. skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Šiais mokslo metais projekte aktyviai dalyvauja 9 ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai. Per pirmus tris mėnesius vaikai jau pasitikrino bendras erdvės ir laiko sąvokas (  kairė- dešinė, kairėn- dešinėn, aukštai- žemai), figūras (skritulys (apvalus), keturkampis, trikampis), lavino smulkiąją motoriką, turtino žodyną. Kadangi atlikti darbeliai ir foto buvo nuolat eksponuojami grupės stende, tėveliai (globėjai, rūpintojai) aktyviai domėjosi veiklomis.

Mokyklos informacija