2015 m. balandžio 21 dieną Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vyko viktorina  ,,Žemė – žmonių planeta“.
Dalyvavo 1-10 klasių mokiniai. Jie buvo suskirstyti į šešias mišrias komandas. Viktorinos dalyviai, atlikdami  užduotis, gilino  žinias apie žmogaus daromą įtaką gamtai. Visi dalyviai turėjo galimybę parodyti savo išradingumą bei žinias, gavo apdovanojimus.
Parduotuvei  OFFICEDAY, parūpinusiai nugalėtojams dovanėles, dėkoja visi mokiniai ir viktorinos rengėjai – mokytojai D. Kuosienė, V. Vanagienė, D. Žvėrelė, R. Matuzevičienė, L. Lazdauskienė, G. Gižienė, L. Čiplienė, R. Liutkevičienė, R. Kabelis, Z. Bložienė.

Matematikos  mokytoja Z. Bložienė
Nuotraukos kūno kultūros mokytojos metodininkės V.Vanagienės