Panevėžio miesto savivaldybės įsteigtomis Metų mokytojo premijomis Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanoti trys miesto pedagogai. Kiekviena

padėka ar gražūs žodžiai iš vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), kolegų ar miesto valdžios – tarsi kelrodis, rodantis, kad einama teisingu keliu, bet kartu ir didžiulė

atsakomybė.

Metų mokytojo premija įvertinta Vijoleta Vanagienė – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja metodininkė. Pedagoginis darbo stažas – 37 metai. Mokytoja daug dėmesio skiria kurčių mokinių sveikatos stiprinimui, diegia naujas, aktyvias, kūrybiškas inovacijas: organizuoja sportinius rytmečius, veda inovatyvias judriąsias pertraukas ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus edukacinėse mokyklos erdvėse ir kt. Sudaro lygias galimybes ugdytiniams įvaldyti įvairių sporto šakų techniką ir taktiką, ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatas bei elgesį, ugdytis žmogiškąsias, tautinio sąmoningumo, pilietiškumo vertybes. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokiniai – 2017-2018 m.m. Lietuvos kurčiųjų moksleivių žaidynių, Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionato, Baltijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių žaidynių, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionato bei tarptautinio lengvosios atletikos čempionato nugalėtojai. Mokytoja yra aktyvi Panevėžio miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo skyriaus kūno kultūros mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, „Rožyno” bendruomenės tarybos narė bei mokyklos tarybos pirmininkė.

Mokyklos informacija