Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendruomenė iškilmingai minėjo 20-ies metų veiklos jubiliejų bei Pasaulinę kurčiųjų dieną. Šiai progai skirti renginiai vyko visą antrąją rugsėjo savaitę. Prekybos ir pramogų centre BABILONAS atidaryta visų mokyklos mokinių dailės darbų paroda, o po jos atidarymo – tame pačiame centre – nemokamos pramogos vaikų žaidimų aikštelėje. Visiems mokyklos darbuotojams surengta padėkų popietė. Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčioje aukotos Šv. Mišios už visą mokyklos bendruomenę. Visus juos vainikavo rugsėjo 13-ąją vykęs šventinis renginys. Tą dieną gausiai susirinkusius mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), atvykusius svečius Laiko traukiniu į praeitį pakvietė ir visą renginį lydėjo dvi žavios šventės vedėjos: lietuvių kalbos mokytoja Laimutė Beinarauskienė ir septintos klasės mokinė Karolina Janikūnaitė. Apžvelgti mokyklos istoriją pradėta nuo pat jos įkūrimo – 1993 metų, kai dr. kunigas MIC Petras Kavaliauskas Marijonų vienuolynui priklausančiame pastate įsteigė Katalikiškąją kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklą. Juodais rūbais apsirengusioms mergaitėms į salę įnešus degančias žvakutes, visi susirinkusieji buvo paprašyti tylos minute pagerbti prieš du metus mirusį mokyklos įkūrėją bei visus Amžinybėn išėjusius mokykloje dirbusius mokytojus ir darbuotojus. Prisiminus 1998 uosius, surdopedagogas Vilius Glušokas mokyklos pedagogų vardu pasveikino direktorę Danutę Kriščiūnienę su 15-os metų mokyklai vadovavimo sukaktimi ir įteikė jai didžiulę spalvingą rudeninių gėlių puokštę. Kadangi šventė buvo skirta ir Pasaulinei kurčiųjų dienai, todėl buvo iškilmingai pasveikinti septyni mokykloje dirbantys klausos negalią turintys pedagogai: Lijana Čiplienė, Artūras Juknevičius, Vilius Glušokas, Ramūnas Kabelis, Rūta Morozienė, Janina Valienė, Dainius Žverelė.

Prisimintos per tuos metus vykusios reikšmingos akcijos, įvykdyti projektai, pasiekti Lietuvos rekordai. Dar kartą pasidžiaugta visai mokyklos bendruomenei labai svarbiais, svarius pokyčius atvėrusiais – 2004 metais JAV Gynybinio bendradarbiavimo štabo finansuotu projektu, kuris davė galimybę mokyklos 3-iojo aukšto statybai bei 2007 metais iš Europos struktūrinių fondų gautu finansavimu mokyklos renovacijai. Paminėta ir pasidžiaugta užmegztais ryšiais su tarptautine kurčiųjų benduomene: bendrauta su kurčiaisiais iš Jordanijos, Egipto, Čekijos, Lenkijos. Dalyvauta Europos mokyklų partnerystės programoje ,,e Twinning“ su Turkija, Bulgarija, Portugalija. Mokyklos pedagogai dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Pedagoginio darbo su kurčiaisiais ir turinčiais klausos defektus vaikais tobulinimas“ Švedijoje ir kt. Užmegzti ryšiai su Afrika (Kenija). Mokyklą praturtino gauta parama iš Švedijos, JAV ir Vokietijos (baldų, mokymo priemonių, automobilių).