4 d. dalyvavome nacionalinio dailyraščio konkurse ,,Rašom 2016!“ Nemaža dalis mokyklos bendruomenės noriai įsijungė į šį projektą. Rašė mokiniai, mokytojai, budėtojos, buhalterės, direktorė, pavaduotoja ugdymui. Dailiausiai dailyraštį parašė 8-os klasės mokinė Toma Audickaitė ir 6-os klasės mokinė Saulė Serafinaitė. Mažųjų ir suaugusiųjų visi darbai išsiųsti į Vilnių. Šiame konkurse mūsų mokyklos bendruomenė dalyvauja kasmet.

DSCF3452

5 d. vyko Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas: dėl 2015- 2016 m. m. I-ojo pusmečio mokymosi rezultatų aptarimo, dėl mokyklos veiklos ataskaitos už 2015 m. ir 2016 m. programų pristatymo, dėl 2016 – 2018 m. mokyklos strateginio plano ir mokyklos stebėsenos, dėl mokinių maitinimo, dėl informacijų pateikimo, dėl mokyklos veiklos įsivertinimo srities „Pagalba mokiniui“. Pasisakė direktorė D.Kriščiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Bartnykienė,
klasių vadovai (aptarimas vyko individualiai su savo klasės tėvais (globėjais, rūpintojais).

5 d. Fizikos mokytoja Dalia Kuosienė dalyvavo seminaro „Mokinių gamtamokslinės kompetencijos plėtojimas fizikos pamokose“ III d. ,,Gabių mokinių ugdymas. Olimpiadų, konkursų užduotys, rezultatai, jų analizė.“
14 d. Vasario 14-osios kvietimas mylėti turi platesnę prasmę nei proginiai meilės prisipažinimai. Tai MEILĖ, ILGESYS, PAGARBA.
Ir niekas negali išmatuoti, už ką ir kurį stipriau mylime, kuo rūpinamės, ko ilgimės – mamos, draugų, augintinių.
Tą ir norėjo pasakyti mūsų mokyklos mokiniai savo piešinėliais ir užrašais, aktyviai dalyvavę VGK organizuotoje akcijoje – parodoje ,,Mylime visus ir visi.‘‘ Vieni tai darė jumoristiškai vaizduodami šauniai draugaujančius pieštukus, ežiukus, kiaušinius, kiti – Lietuvos vėliavą, gamtą, savo kiemą. Organizatoriai dėkingi suaugusiems bendruomenės nariams, kurie ne tik paragino vaikus, bet ir patys nepatingėjo atlikti keletą darbelių.


17 d. vyko išplėstinis metodinės tarybos posėdis: dėl komandinio darbo efektyvumo (anketų „Komandinio darbo lūkesčiai“  5-10 klasių mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) tyrimų rezultatų  analizės pristatymas), dėl mokinių skatinimo sistemos tobulinimo (siūlymų apibendrinimas), dėl metodinių priemonių rengimo, dėl kvalifikaciniuose kursuose ,,Surdopedagogikos ir psichologijos pagrindai“  parengtų pranešimų  pristatymo, dėl tiksliųjų mokslų metodinės grupės parengto stendinio pranešimo pristatymo.
23 d. atidaryta tapybos ant šilko paroda ,,Vasaros simfonija“, skirta Kovo 11-ajai – Valstybės atkūrimo dienai. Darbų autorės VšĮ „Ornamentas“ narės: Kristina Vatkevičienė, Karolina Mockienė, Juratė Borisienė, Genovaitė Janulienė, Angelija Bernadickaitė, Brigita Morkūnaitė, Danguolė Andriūšaitienė. Vadovė Jelena Likšienė. Parodos kuratorius auklėtojas Povilas Šiaučiūnas, koordinatorė direktorė Danutė Kriščiūnienė.
25 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos salėje vyko renginys „Kur giria žaliuoja, ten mano namai.“ Renginį organizavo bendrabučio auklėtojai Lijana Čiplienė, Rūta Morozienė, Artūras Juknevičius, Erika Valentinavičienė ir Ramūnas Kabelis. Šventės tikslas – ugdyti vaikų meilę gamtai, kūrybingumą, turtinti žodyną apie gamtą.
Renginys prasidėjo trumpu mažųjų spektakliu, sužavėjusiu žiūrovus vaikų kūrybingumu ir gebėjimu suvaidinti gyvūną. Pasiskirsčius mokiniams į 3 komandas, dėmesys krypo į salėje išrikiuotus stalus ir juose pateiktas užduotis. Jas šauniai atliko ir pristatė visos komandos.
Trečioji, labiausiai vaikų mėgstama renginio dalis – estafetės. Jos paruoštos taip įdomiai, kad sužavėjo ir tėvelius (globėjus, rūpintojus), atėjusius pasiimti atžalų bei pasilikusius dalyvauti iki renginio pabaigos. Estafečių finišas toks greitas – visos komandos rungtį baigė beveik vienu metu.
Renginio pabaigoje vaikams netrūko linksmų įspūdžių: visi gavo dovanėles – gamtos grožybes – spalvotus grybukus.
Pasak mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, visą laiką stebėjusios renginį ir jame dalyvavusios, tokie renginiai, neatsiejama bendrojo ugdymo dalis, ne tik perteikianti mokiniams gamtos mokslų žinias, bet ir ugdanti jų bendruosius bei dalykinius gebėjimus. „Remiantis gamtos mokslais yra ugdomos ir vertybinės moksleivių nuostatos, įgalinančios juos tapti brandžiomis asmenybėmis, o juk mūsų tikslas toks ir yra,“ – pabrėžė direktorė.

25 d. surdopedagogė individualioms pratyboms vesti Rima Lavickienė dalyvavo seminaro „Kūrybiškumo kompetencijos plėtojimas specialiojo pedagogo ir logopedo darbe“ II dalyje „Įvairių terapijų taikymas specialiojo pedagogo, logopedo darbe“.

27 d. Šokių studija ,,Selevy“ (vadovė Regina Liutkevičienė) dalyvavo ir tapo laureate Daugpilyje (Latvija) vykusiame Tarptautiniame vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio konkurse ,,Žvaigždių virpulys.“ Puikiai pasirodė 4 kl. mokinė Sonata Grincevičiūtė.

Parengė auklėtoja Laima Lapėnienė