O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,

Jei ne mūsų rankos, jei ne mūsų širdys?

O kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu, –

Ar mes ne tavo amžių sekundės ir minutės,

Ar mes ne upė, glamonėjama krantų,

Kurios kiekvienas lašas – tavo mintys?

Justinas Marcinkevičius.

Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Didžiuokimės, kad gyvename laisvoje, nepriklausomoje, demokratinėje šalyje. Džiaukimės laisve, puoselėkime vienybę, stiprinkime mūsų valstybės gerovę naudingais ir prasmingais darbais. Tobulėkime, mokykimės ir dirbkime jos labui kuo geriau, o svarbiausia – mylėkime ir gerbkime vienas kitą. Mylėkim Lietuvą, būkim atsakingi ir aktyvūs jos piliečiai. Lietuva stipri tiek, kiek stipri meilė jai mūsų širdyse.