Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla organizavo vaikų vasaros poilsio projektų vaikų socializacijos programos stovyklą ,,Atraskime save kartu”. Stovykloje dalyvavo 15 stovyklautojų –  P – 4 klasių mokinių. Ugdytiniams veiklas vedė pedagogų komanda, kurią sudarė: Asta  -Sviderskienė, Palmira Stančauskienė, Lijana Čiplienė,  Laima Palionienė, Ramunė Šveistė, Regina Liutkevičienė ir Edita Kazlauskienė. Jiems talkino mokytojų padėjėjai. Vaikams vyko kūrybinis – meninis užimtumas (kūrybinės, turistinės, sportinės užduotys, įvairūs žaidimai, gestų kalbos pamokėlės). Užimtumo metu vaikai mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo, pasitikėjimo savimi ir atsakomybės už savo veiksmus, ugdė teigiamus socialinius įgūdžius, įgijo žinių apie save ir mokėsi valdyti savo emocijas, plėtė  bendravimą ir bendradarbiavimą bendraamžių tarpe, išmoko naujų technikų.

            Pirmąją stovyklos dieną – kūrybiškumo dieną – vyko stovyklos atidarymas. Kartu visi stovyklautojai kūrė stovyklos taisykles bei draugystės medį su pasižadėjimais. Po to vyko užsiėmimas „Savęs pažinimo dirbtuvės“, kurio metu visi kūrė draugystės tema darbelius. Po sportinės pertraukos vyko terapijos užsiėmimas „Spalvų terapija“. Jo metu buvo kuriami stovyklos marškinėliai. Terapijos užsiėmimą mokiniams vedė dailės terapijos mokytoja Milda Butkevičiūtė. Vaikai susikūrė sau spalvotus ir žaismingus marškinėlius. Užsiėmimai vyko mokykloje bei parke. Užsiėmimų metu buvo suorganizuota ir lietuvių gestų kalbos pamokėlė.

            Antrąją dieną – sveikatingumo dieną – vyko užsiėmimas apie sveiką gyvenseną bei saugų elgesį vasaros atostogų metu namuose ir gamtoje. Po to buvo vedamas užsiėmimas pojūčių erdvėse „Pojūčių taku“. Jame visi stovyklautojai  keliavo  pojūčių taku ir buvo supažindinti su pagrindiniais penkiais pojūčiais. Pasak mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, ugdytiniams yra be galo svarbu suvokti visų penkių pojūčių reikalingumą ir svarbą mūsų sveikatai, nes tik pojūčių dėka susipažįstama ir susidraugaujama su aplinkiniu pasauliu, kuris tampa labai artimas. Tą pačią dieną vaikai atliko kūrybinę užduotį tema “Gamtos spalvos”-  kūrė akmenukus. Po užsiėmimų stovyklautojai keliavo į Panevėžio gamtos mokyklą, kur vyko kūrybinės dirbtuvės bei smagus bendravimas su gyvūnais. Visos pertraukėlės buvo užpildytos žaidybine veikla.

            Trečiąją stovyklos – sporto dieną – stovyklautojams vyko renginys „Sportuoti visada sveika“, kurio metu  vyko estafetės, įvairios sporto rungtys bei paspirtukų varžybos. Po sportinių ir aktyvių veiklų mokiniams dailės terapijos mokytoja Milda Butkevičiūtė vedė molio terapijos užsiėmimą. Visi kartu lankėsi mokyklos multisensoriniame kambaryje.

            Ketvirtąją stovyklos dieną buvo organizuojama draugystės diena gamtoje. Turistinės dienos metu visi dalyviai keliavo į Šiaulių rajone Dargaičių kaime įsikūrusį Alpakų ūkį, kuriame lankė gyvūnėlius. Ten stovyklautojams vyko užsiėmimas „Mano mylimas gyvūnas“ bei linksmieji žaidimai gamtoje. Po to buvo suorganizuotas piknikas, kur visi kartu smaguriavo savo suneštomis vaišėmis.

            Na, o paskutiniąją – filmų dieną – buvo kalbama apie mėgstamas pasakas ir skaitomas knygas tema ,,Mano mylimas herojus“. Po aptarimo stovyklautojai keliavo į kino centrą  „Garsas”, kur jiems vyko kino edukacija: filmo peržiūra, aptarimas ir edukacinė programa „Kino istorija”. Visi kartu žiūrėjo nuostabų vaikišką filmą „Nyndorfo karalienė”. Po filmo peržiūros vyko diskusija. Joje buvo aptarta, ką vaikai pamatė ir ką suprato. Stovyklautojai drąsiai reiškė savo mintis ir įžvalgas. Vyko edukacinė programa „Kino istorija”, kurios metu susipažino su filmavimo ir montavimo technologiniais principais. Vaikams stovyklos metu vyko gestų kalbos pamokėlės. Paskutinės dienos pabaigoje dalinosi mažieji savo teigiamomis emocijomis ir sukurtais darbeliais. O  svarbiausia – visi kartu ieškojo lobio.

             Stovyklos metu vaikams buvo suteikta galimybė daug pamatyti, sužinoti, praplėsti savo žinias, tobulinti bendravimo įgūdžius ir įgyti pasitikėjimo savimi ir be abejo –  labai smagiai praleisti laiką.

            “Dėkoju visiems projekto organizatoriams, vykdytojams ir dalyviams, mažiems ir dideliems, kurie dirbote, žaidėte, ruošėte, kūrėte, keliavote šiuo nelengvu karantino metu. Taip šauniai vykdėte visas veiklas, kad pasak stovyklautojų tėvų (globėjų, rūpintojų), penkios stovyklos dienos prabėgo taip greitai, kaip viena valanda“, – teigė mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos  socialinė pedagogė metodininkė Edita Kazlauskienė