Kapų tyla ir juoda žemė amžinam poilsiui priglaudė mylimą Mamytę.
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame

Daliai Jurevičienei bei jos artimiesiems.

Pagarbiai, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos
bendruomenė