Birželio 9 – ąją, miesto širdyje – Laisvės aikštėje, jau šeštąjį kartą šurmuliavo Lenkų kultūros festivalis. Jame dalyvavo orkestrai, chorai, dainų ir šokių ansambliai, liaudiškos muzikos kapelos, senjorų klubai iš 17 įvairių Lenkijos ir Latvijos miestų. Skambėjo unikalios liaudies dainininkų traukiamos dainos, stebino miklūs šokėjai, pasipuošę ryškiaspalviais  tautiniais rūbais. Kaip nė vienais metais į festivalį atvyko daug mokyklinio amžiaus mokinių ir jaunimo (tame tarpe ir su klausos negalia).

Festivalis prasidėjo Šv. Mišiomis Kristaus Karaliaus katedroje. Po Šv. Mišių didžiulė kolona festivalio dalyvių ir panorusių jame dalyvauti, nešini vėliavomis,  skambant muzikai ir dainoms,  patraukė į Laisvės aikštę. Nė vienų metų festivalio nepraleidžiantis JE Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, festivalio ambasadorius ir globėjas, nešinas lietuvišką vėliavą, žygiavo kartu su svečiais ir miesto gyventojais. 

Festivalio organizatoriai – Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, Kėdainių lenkų draugija ir Panevėžio esperanto klubas „Revo“. Partneriai: Panevėžio vietos veiklos grupė, Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“. Visą renginį filmavo filmų kūrėjas  Steponas Kubeckas. Renginio medžiaga sukelta į 517 filmą. Fotografavo profesionalios fotografės –  Meilė Druktenytė ir  Dalia Gedgaudienė. Renginys buvo verčiamas į lietuvių –  lenkų, lenkų – lietuvių ir lietuvių gestų kalbas. Vertėjos: Irena Duchovska, Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininkė, Regina Čirickaitė, lenkų kalbos mokytoja ir Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjos.

Rėmėjai: Panevėžio miesto savivaldybė, Kalnapilis nealkoholinis, IĮ „Šasi“, UAB  „Biuro verslas“, VTF, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Masiliūnienė, VŠĮ Panevėžio turizmo informacijos centras.

Informaciniai rėmėjai:  AINA, laikraštis „ Panevėžio kraštas“,  panskliautas.lt, Panevėžio miesto dienraštis „Sekundė“, LKD mėnraštis „Akiratis“, Jūsų Panevėžys. 

Susirinkusius sveikino LR Seimo narys Povilas Urbšys, Kadzidlo meras Dariuš Lukaševski, VTF pirmininkas ir rėmėjas Raimondas Urbonas, Panevėžio miesto tarybos narė Loreta Masiliūnienė, Panevėžio esperanto klubo pirmininkė Vida Kulikauskienė.

Panevėžiečius atstovavo Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokinių šokių grupės „Liepsna“ ir Panevėžio moksleivių namų šokių grupės „Selevy“ šokėjai (vadovė Regina Liutkevičienė) bei  Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų  vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Grandinėlė“ (vadovė  Zita Rimkuvienė).

Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė

VI Lenkų kultūros festivalis