Jau ketvirti metai lapkričio 11 dieną Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) iškiliai minima Lenkijos nepriklausomybės diena. Pasak PKNPM direktorės Danutės Kriščiūnienės, Panevėžio šviesuomenę, Lietuvos lenkų, Panevėžio kurčiųjų bendruomenes, kitų tautinių mažumų atstovus sujungiantis renginys mokykloje vyksta neatsitiktinai – ugdymo įstaiga su Lenkija vykdo daugiausia kultūros projektų ir programų. „Rytojus prasideda šiandien, todėl norime, kad jis būtų kuo geresnis. Švietimas yra be galo svarbi veiklos sritis. Mokytojai yra tie žmonės, kurie stato tiltus tarp dabarties ir ateities, o kultūriniai tiltai jungia tautas,” – tardama sveikinimo žodį, pažymėjo mokyklos direktorė.
Gausiai susirinkusiems svečiams, kurie vos tilpo 200 žmonių talpinančioje salėje koncertavo Rački (Lenkija) miestelio folklorinis ansamblis „Gozdava“, Šalčininkų dainų ir šokių ansamblis „Solčane”, Panevėžio mišrus choras „Godos“ (vadovė Jelena Urbutienė), Moksleivių namų šokių studija „Selevy” ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos šokių grupė „Liepsna“ (vadovė Regina Liutkevičienė). Reikia pažymėti, kad plojimų žiūrovai negailėjo nė vienam meno kolektyvui, tačiau daugiausia susižavėjimo sulaukė „Liepsnos“ ir “Selevy” jaunieji artistai. Žiūrovai jų pasirodymą stebėjo sulaikę kvėpavimą, kai kurie net atsistoję fotoaparatais ir mobiliaisiais telefonais bandė išsaugoti pasirodymo akimirkas.
„Mūsų miesto žiūrovams vaikų pasirodymas gal jau ir yra įprastas, tačiau atvykusieji visada būna nustebinti ir sujaudinti“, – sakė D. Kriščiūnienė.
„Tokio aukšto lygio meno kolektyvų pasirodymus reikia rodyti masėms“, – susižavėjimo neslėpė ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė Danutė Marija Kažukauskienė.
Šventės proga susirinkusius svečius sveikino Kėdainių lenkų bendruomenės pirmininkė Irena Duchovska, Jonavos moterų asociacijos „Jonavietė” pirmininkė Angelė Masiukienė, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, Panevėžio harmoningos asmenybės namų įkūrėja Ingrida Gerškutė.
Renginio pabaigoje buvo pristatyta panevėžietės, lenkiško kraujo turinčios poetės Onutės Šerėnienės poezijos knyga “Integrali visuma”, pagerbta jubiliejaus sulaukusi mokyklos darbuotoja Danguolė Kaušpėdienė.
„Šiandieną mokykloje buvo daug džiaugsmingų akimirkų, o emocijos liejosi per kraštus. Svečiai susipažino su pagrindiniais lietuvių kalbos gestais, kurie dar labiai sutvirtino draugystę. Svarbiausia, kad užmegzti ryšiai jau yra ne vienadieniai. Džiaugiuosi nuoširdžiu bendravimu tiek su Kėdainių lenkų bendruomene, tiek su jonavietėmis, džiugu ir tai, kad tuo galime prisidėti prie kurčiųjų integracijos į visuomenę“, – pažymėjo D. Kriščiūnienė.

Laima LAPĖNIENĖ