MOKYTOJO PROFESIJA – VIENA PRASMINGIAUSIŲ, NES JAM PATIKĖTA VISUOMENĖS ATEITIS IR KOKYBĖ.
MOKYTOJAS NĖRA TIK PAŽYMIUS RAŠANTIS AR TVARKĄ KLASĖJE PRIŽIŪRINTIS KONTROLINIŲ TAISYTOJAS.
MOKYTOJAS LABAI PANAŠUS Į RAŠYTOJĄ, Į DAILININKĄ AR KOMPOZITORIŲ. MOKYTOJAS YRA KŪRĖJAS, O JO KŪRINYS, JO KŪRYBA YRA TAS NEMATOMAS PAVEIKSLAS, KURIS IŠRYŠKĖJA, SUSKAMBA MOKINIO MINTYSE, JO SIELOJE IR LIEKA VISĄ GYVENIMĄ.
NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINU PROFESINĖS ŠVENTĖS PROGA. LINKIU NUOLATINIO TOBULĖJIMO, DŽIAUGSMO IR VIDINĖS ŠVIESOS.

DANUTĖ KRIŠČIŪNIENĖ, PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖ, LIETUVOS SURDOPEDAGOGŲ ASOCIACIJOS PIRMININKĖ

2018 M. SPALIS