Š.m. balandžio 20 d.  mokykloje lankėsi svečiai iš Olandijos: kūno kultūros mokytojas, 4 studentai ir vertėja. Jie domėjosi ne tik  mokyklos sporto pasiekimais, bet ir kita veikla.

Tikslas – vykdyti savanorystės projektą, susipažinti su mokykla, apžiūrėti mokyklos patalpas ir kitais mokslo metais ieškoti savanorių studentų, kurie galėtų atlikti praktiką mokykloje.

Lina Bartnykienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pristatė mokyklą, jos misiją, viziją, struktūrą, veiklą, tikslus ir uždavinius, supažindino su mokinių ugdymu.

Vijoleta Vanagienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, papasakojo svečiams, kaip vyksta kurčiųjų varžybos, Lietuvos, Latvijos, Estijos žaidynės, paminėjo, jog futbolą žaidžia tik suaugę kurtieji.

Vilius Glušokas, vyr. lietuvių gestų kalbos mokytojas, lietuvių gestų kalbos kabinete supažindino su lietuviškais gestais. Po praktinio užsiėmimo svečiai suprato, kad daktilinė olandų kalba skiriasi nuo lietuviškosios. Pavyko surasti  vienodų lietuviškų ir olandiškų gestų, pvz.: „Namas“, „Dušas“ ir kt.

Svečiams labai patiko ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės patalpos bei mažyliai. Šioje grupėje svečiai ir įsiamžino foto nuotraukose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė