Kovo 11 –oji – Nepriklausomybės atkūrimo diena – vienas iš svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) mokiniai ir mokytojai šios reikšmingos datos paminėjimą pradėjo Lietuvos Respublikos himno giedojimu lietuvių gestų kalba. Istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė pasveikino susirinkusius su švente, priminė jos svarbą mūsų gyvenime. Šventės dalyviai žiūrėjo filmą apie nelengvą Lietuvos kelią link nepriklausomybės. Buvo akcentuota, kad 1990 metų kovo 11-os vakare, po ilgų, 50 – ies okupacijos metų Lietuva, kaip laisva valstybė, grįžo į pasaulio žemėlapį. Mes tapome laisvi. Laisvė – neįkainuojama vertybė. Juk ne veltui dainuojama, kad „laisvė brangiau už gyvenimą“. Mokiniai linkėjo Lietuvai amžiams išsaugoti laisvę ir taiką, linkėjo vienybės, stiprybės, draugiškų kaimynų, visapusiško klestėjimo. Pasitelkus IT ir prisiminus Lietuvos Respublikos herbo spalvas, jaunesniųjų klasių mokiniams reikėjo jį nuspalvinti, o vyresniesiems – įrašyti „pabėgusius“ himno žodžius. Užduotis mokiniai atliko labai kruopščiai, tuo parodydami, kad jiems yra labai svarbi mūsų laisvos valstybės simbolika. Kadangi laisvė yra trapi, todėl reikia ją nuolat saugoti ir branginti. Istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė, vyr. lietuvių kalbos mokytoja Danutė Matuzienė