Birželio 9 d. visa mokyklos bendruomenė dalyvavo tradicinėse Šv. Mišiose, besibaigiant mokslo metams. Šv. Mišios vyko Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Rektorate (Marijonų koplytėlėje). Mišių metu keturi septintos klasės mokiniai: Airidas Kazimieras Gecas, Edvardas Jakubauskas ir Ignas Šilaika priėmė Pirmąją Komuniją. Šv. Mišias aukojo Argentinietis kunigas vienuolis Juan Marcos Coduti.