Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) be ugdymo proceso, vienas iš svarbiausių tikslų yra motyvuoti kurčius vaikus, jog jie suvoktų, kad ir kokia negalia juos yra ištikusi, stengdamiesi – gyvenime jie gali daug pasiekti.

Įrodant, kad tai nėra tik gražūs žodžiai, bet akivaizdi realybė, mokykloje dažnai rengiami susitikimai su turinčiais negalią, tačiau valios ir užsispyrimo dėka daug pasiekusiais žmonėmis. Neseniai „Akiratyje“ buvo rašyta apie mokyklos bendruomenės susitikimą su akla aktore, pedagoge, dramaturge iš JAV Leslye Orr.

Kad negalia nėra pats didžiausias stabdys siekiams ir norui įsitvirtinti gyvenime, dar kartą pabrėžė iš susitikimo su seminarus Lietuvoje vedančiu vienu geriausiu atminties ir proto lavinimo specialistu pasaulyje Dominiku O‘Brajenu, grįžusi PKNPM mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė. Pasak jos, šio žmogaus gyvenimo istorija – dar vienas įrodymas, kaip visiškai „nurašytas“ ir beviltišku laikytas vaikas, tapo daug pasiekusiu, garsiu žmogumi.

 Neįtikėtina, tačiau daugybės publikacijų, 4 knygų apie atminties ugdymą autorius, 8 Pasaulio atminties čempionatų nugalėtojas, kompanijos „PeakPerformanceTraining“ kurios pagrindinė sritis – įmonių personalo produktyvumo ir efektyvumo didinimas, įkūrėjas ir revoliucinės sistemos „BrainWaveConditioningSystem“, tiriančios žmonių proto potencialą autorius, kūdikystėje (1958 m. Pietų Anglijos pakrantėje traukiniui kliudžius vaikišką vežimėlį) patyrė sunkią galvos traumą. Vaikystėje jam buvo diagnozuotas sugebėjimo skaityti sutrikimas – disleksija. Mokytojai jį apibūdindavo kaip nepajėgiantį susikoncentruoti ir atsiminti tinginį, labai vangų, rašantį atvirkštine tvarka. Medikų ir pedagogų išvadose buvo rašoma, kad berniuko smegenys visiškai pažeistos ir iš jo išaugs visiškas kvailys.

Dominikas O‘Brajenas – gyvas pavyzdys, įrodantis, kiek galima pasiekti didelės valios, kantrybės ir treniruočių dėka. Klausiau jo, kaip padėti kurtiems vaikams lavinti atmintį? Pasak jo, jokios specialios metodikos nereikia, galima taikyti tą pačią metodiką kaip ir visiems, bet reikia daugiau užsispyrimo, valios, daug darbo ir kantrybės“, – pasakojo D. Kriščiūnienė.

D. O‘Brajeno įsiminimo metodikos pagrindas – įsiminimas yra siejamas su vaizdiniais, aplinka, maršrutu.

99.9 visų atminties problemų galima išspręsti išmokimu. Tik reikia turėti didžiulį norą,“ – įsitikinęs atminties ir proto lavinimo specialistas. Anot jo, mokantis užsienio kalbą, kiekvienam naujam žodžiui vaikas ir pats gali susikurti vaizdinį, nebūtinai tas vaizdinys turi būti paremtas logika. Mokantis, jis siūlo viską sieti su aplinka ir vaizdiniais bei susidaryti sau tinkamą norimų įsiminti žodžių maršrutą. Pavyzdžiui, išgirdę padrikus žodžius: popierius, langas, sraigė, mašina, gitara, namas, skambutis, draugas, žinia, vargu ar galėtume juos pakartoti eilės tvarka, tačiau juos susiejus su aplinka, vaizdiniais ir tam tikru maršrutu – įsiminti nebūtų sudėtinga. Tereikia įsivaizduoti, kad metame popierių, jis iškrenta pro langą, nukrenta ant sraigės, kuri prikibusi prie mašinos, pro mašinos langą matyti gitara, kurią paėmus, einame į namą, ten išgirstame telefono skambutį, skambina draugas, jis praneša gerą žinią, – ir žodžiai eilės tvarka išsirikiuoja atmintyje.

Anot D. O‘Brajeno, prieš 2 tūkstančius metų tokį įsiminimo metodą naudojo senovės graikai, dabar informacinių technologijų amžiuje tai tenka prisiminti iš naujo.

Į vieną iš atminties tyrimų įtraukęs net 32 tūkstančius vaikų, jis nustatė, kad iš tų su kuriais buvo mokomasi žaidžiant – išmokimo lygis buvo daug greitesnis.

Po susitikimo su D. O‘Brajenu, mokyklos direktorė pažymėjo, jog padariusi labai aiškią išvadą: „Neturi reikšmės, kokią negalią vaikas turėtų, mokykla privalo jam padėti, kad per malonią aplinką ir įdomias veiklas jis įsimintų reikiamas žinias.“

Pasak jos, D. O‘Brajenas atkreipė dėmesį į tai, kad paskutinius keletą dešimtmečių didžiausias dėmesys buvo skiriamas kūnui. Visaip buvo siekiama kūno grožio: derinome maisto produktus, vis keisdami dietas bei gyvenimo būdą, kad tik būtume gražūs ir fiziškai sveiki. „Manyčiau, kad dabar, naujojo tūkstantmečio pradžioje neliko nieko svarbesnio, kaip visapusiškai lavinti ir ugdyti savo proto galias, nes protas – tai centras, reguliuojantis ne tik fizinę būklę, bet ir visą mūsų veiklą,“ – teigė jis.

Neabejodama D. O‘Brajeno atminties lavinimo technikų ir metodų nauda kiekvienam, mokyklos direktorė surengė mokyklos bendruomei seminarą, kuriame gautas žinias ir metodus perteikė kolegoms. Nuo naujųjų mokslo metų patys naujausi mokymosi metodai, kaip maksimaliai padėti klausos negalią turintiems mokiniams geriau įsiminti, bus taikomi ir PKNPM.

Laima LAPĖNIENĖ