Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 1 b klasės mokiniams vyko netradicinė pamoka, kurioje mokiniais tapo ne tik pirmokai, bet ir mokyklos direktorė Vilma Petrulevičienė, sesuo Kristina Mikalauskaitė, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė, klasės mokytoja Danguolė Kviliūnienė. Pamoką vedė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, surdopedagogė Danutė Kriščiūnienė.

Surdopedagogika — mokslas apie sutrikusios klausos vaikų lavinimą, auklėjimą ir mokymą.

Savo artimųjų, pažįstamų, draugų, kaimynų rate sutinkame neprigirdinčiųjų ir dažnai nežinome, kartais net neįsivaizduojame kaip bendrauti su kurčiuoju. Šioje pamokoje visi mokiniai, maži ir dideli, gavo patirties pradžiamokslį,. Surdopedagogė Danutė mokė pažinti kurčiųjų aplinką, mokė kalbėti kurčiųjų kalba, mokė rašyti, skaityti, rašyti, skaičiuoti, supažindino su kurčiųjų gyvenimu, mokymo sistema. Į užsiėmimą atsinešė daug vaizdinių priemonių, knygų, testų, vadovėlių, iš kurių mokosi kurtieji ir neprigirdintieji vaikai. Visus išmokė daktilinės abėcėlės, Kiekvienas mokinys kurčiųjų kalba “pasakė” savo vardą.

Jeigu girdintiesiems svarbus garsas, tai žmonėms su klausos negalia – rankų, pirštų kalba. Mokytoja Danutė papasakojo, kad gestų kalba galima perteikti ne tik informaciją, bet kurtieji kuria aukščiausio lygio meną: jie vaidina, šoka, dainuoja, jų rankos prisijaukinusios žodžius, pirštai geba šnabždėti.

Sužinojome, kad kurtieji leidžia laikraštį „Akiratis“. „Akiratis“ — Lietuvos kurčiųjų draugijos centro valdybos laikraštis, leidžiamas nuo 1989 m. sausio 31 d. Vilniuje. Laikraštis „Akiratis“ nušviečia Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklą, taip pat kurčiųjų draugijos narių įvairias gyvenimo sritis ir kurčiųjų draugijos veiklos problemas.

Įprasta pamoka pirmokams trunka 35 min, tačiau šiai pamokai neužteko ir 45 minučių, ir pertraukos… Smagu buvo žiūrėti, kaip Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės rankos ir pirštai žongliruoja ore, su kokiu įkvėpimu Danutė pasakoja apie savo profesiją, apie savo auklėtinius, savo mokyklą, laikraštį “Akiratis”…

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokytoja metodininkė Danguolė Kviliūnienė