„Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui,

laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už
gerovę“.

Gražios ir prasmingos Lietuvos valstybės atkūrimo dienos! Kartu puoselėkime mūsų visų kuriamą Lietuvą, stiprinkime meilę jai, nepraraskime tikrųjų vertybių…