Spalio 5 – ąją mokykloje iškilmingai paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Mokyklos edukacinėse erdvėse pasodinti mokyklos 30 – ojo jubiliejaus proga dovanoti medeliai. Juos pasodinti padėjo jau 8 – nerius metus mokykloje savanoriaujantis Gintautas Šimkus. Atidaryta dailininko Rimo Auškalnio dailės darbų paroda „Minčių šokis”. Parodą pristatė dailininkas, buvęs mokyklos pedagogas Povilas Šiaučiūnas.
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėkos raštu apdovanota socialinė pedagogė ekspertė Edita Kazlauskienė, o LR Seimo nario Deivydo Labanavičiaus – buvusi muzikos ritmikos mokytoja Regina Liutkevičienė. Mokiniai pasveikino mokytojus savo gamintomis dovanėlėmis. Saksofonu grojo Henrikas Zalieskis. Šventėje lankėsi Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio skyriaus vadovė Sandra Kemeraitienė su savo komanda bei Panevėžio moksleivių namų direktorė Raminta Juzėnienė. Pasveikino visą mokyklos bendruomenę su švente ir dailininką Rimą Auškalnį jo parodos atidarymo proga.
Ši minėtina diena paskelbta UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą, visuotinio švietimo problemas.
2001 m. Dakare vyko Pasaulinis švietimo forumas. Jame dalyvavo 180 valstybių. Forumo metu buvo iškeltas uždavinys iki 2015 m. pasiekti, kad kiekvienas valstybės pilietis turėtų pradinį išsilavinimą. Daugelyje šalių (ypač Pietų Azijoje ir Afrikoje) nepavyksta pasiekti visuotinio išsilavinimo vien dėl to, kad trūksta mokytojų. Mokytojo profesija nėra populiari, nes jo darbas menkai apmokamas, sudarytos prastos darbo sąlygos.

Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas – pavydėtina profesija. Ilgos atostogos, trumpa darbo diena. Tačiau iš tiesų kasdieninis mokytojo darbas be galo varginantis, turi prisiimti atsakomybę už vaiko išsilavinimą ir patį ugdymą.

Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas, „ago, again“ – vesti, valdyti, auklėti („paidagogos“ – vaikų vedžiotojas, „paidagogeion“ – mokykla). Senovės Graikijoje pedagogais buvo vadinami asmenys (paprastai vergai), kurie lydėdavo šeimininko vaikus į mokyklą ir juos prižiūrėdavo. Tik vėliau pedagogais pradėta vadinti mokytojus, auklėtojus, kartais ir pedagogikos dalykus tiriančius mokslininkus.