2022 m. lapkričio pabaigoje Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenė dalyvavo projekte – iniciatyvoje ,,Pasveikink panevėžietį.“

5-10 klasių mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Aušros Lazdauskienės, nupiešė atvirukus.

Sveikinimui skirtas menteles pagamino vadovaujami technologijų mokytojo metodininko Romo Kupčinsko, o sveikinimo tekstą parašė kartu su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Laimute Beinarauskiene.

Lapkričio 28 – ąją vyresniųjų mokinių grupelė kartu su mokyklos tarybos pirmininke Vijoleta Vanagiene ir informacinių technologijų mokytoju Ramūnu Kabeliu, pasveikino mokyklos draugus bei panevėžiečius praeivius su taikia, jaukia diena. Nuvyko  pas Gintautą Šimkų, ilgametį mokyklos savanorį, kruopščiai puoselėjantį mokyklos lauko edukacines erdves. Pasveikino Bronę Slapšienę, 2015-ųjų metų panevėžietę ir Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkės pavaduotoją. Aplankė Panevėžio Rožyno bendruomenės seniūnaitę Romualdą Šerplienę ir Panevėžio gamtos mokyklą, kurioje mokiniai nuolat randa atgaivą tarp gyvūnų ir paukščių. Įteikė sveikinimų dovanėles šios mokyklos direktorei Vaivai Jankauskienei, direktorės pavaduotojai ugdymui Virginijai Kuzmienei bei metodininkei Rimai Ivanauskienei. Miesto centre susitiko ir pabendravo su Vale Biliene, nuolatine mokyklos renginių lankytoja, aktyvia visuomenininke, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio filialo prorektore.

Pasak mokyklos direktorės Danutės Kriščiūnienės, bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais, žmogui yra būtinas, kad jis galėtų patenkinti savo poreikius. „Pastaruoju metu ne tik suaugę, bet ir vaikai be galo daug bendrauja  telefonu, vaizdo ekranuose ir kompiuterinio ryšio kanalais. Labai pasigendame gyvo kontakto. Tokios akcijos kviečia mus tiesioginiam bendravimui, kuriam ir esame skirti. Su netikėtai sutiktais atsitiktiniais ir pažįstamais žmonėmis akcijos metu mokiniai ir juos lydintys mokytojai patyrė daug džiugių akimirkų ir juoko. Sakoma, kad juokas sutrumpina atstumą tarp širdžių. Kai juokiamės kartu, socialinės atskirtys išnyksta ir mes bendraujame kaip tikros žmogiškosios būtybės“, – teigė direktorė.

Taip pat sveikinimais džiaugėsi Kultūros ir poilsio parko lankytojai. Dauguma jų vaikštinėdami džiaugėsi taikia, jaukia diena, o gavę atvirukus su tokiais pat sveikinimais, buvo maloniai nustebinti. Viena ponia net paklausė mokinės vardo ir žadėjo už ją pasimelsti. Buvo pasveikinta  ir viešnia, atvykusi iš Žemaitijos, o taip pat ir netikėtai sutikta buvusio mokinio mama Neringa. Visi aplankyti žmonės ir sutiktos praeivės buvo nuoširdžiai sujaudinti. O juk taip malonu suteikti džiaugsmo kitiems, ypač jei jie nuoširdžiai parodo dėkingumą!

Laimutė Beinarauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, projekto ,,Pasveikink panevėžietį“ mokykloje koordinatorė