Spalio 13 d. į mokyklą atvyksta Kurčiųjų liaudies teatras „Mimika” iš Vilniaus. Parodys spektaklį „Gedimino laiškai lietuvių – gestų kalba”. Spektaklis vyks III – a. salėje. Pradžia 11.00 val. Trukmė apie 45 min. Pradžioje bus trumpa paskaitėlė, kurią pristatys Joana Vanagienė (apie 15 min.), o po to bus rodomas spektaklis.

Maloniai kviečiu dalyvauti.