Mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokyklos bendruomenės nariai ir draugai

Prašome Jūsų skirti dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčio dalį Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinei mokyklai (kodas 191816651) iki š. m. gegužės 2 d.
Praėjusiais metais Jūsų paaukotos lėšos 1520 Eur buvo panaudotos mokyklos bibliotekai atnaujinti, mokyklos aplinkai gražinti, vaikų žaidimo aikštelei įrengti, įsigytos lovytės ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams, nupirkta žoliapjovė.
Būtume dėkingi, jeigu ir šiais metais du procentus gyventojų pajamų mokesčio dalį skirtumėte mūsų ugdymo įstaigai.

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:
1. elektroniniu būdu per EDS;
2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;
3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:
1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;
2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;
3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

Ačiū už Jūsų gerumą!

Pagarbiai direktorė Danutė Kriščiūnienė

2 proc. pildymo forma

FR0512 VERSIJA 03