Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (Parko g. 19)
tęsia kurčių ir neprigirdinčių vaikų/mokinių bei kochlearinių implantų naudotojų
priėmimą į ikimokyklinę, priešmokyklinę ugdymo grupes, pradinio ir pagrindinio
ugdymo klases. Tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami atvykti jiems patogiu laiku.
Telefonai informacijai: (8 45) 517300, 517435, 8 604 069 31, 8 688 760 85