Spalio 19-21 dienomis mokykloje vyko renginiai, skirti Vėlinėms. Juos organizavo auklėtojai: Lijana Čiplienė, Artūras Juknevičius, Rūta Morozienė, Ramūnas Kabelis. Renginių tikslas –puoselėti Vėlinių tradicijas, aiškinti mokiniams jų reikšmę, pagerbti mirusiuosius.

Spalio 19 d. mokyklos aktų salėje auklėtoja L. Čiplienė pravedė edukacinę pamoką. ,,Prisimink mus Vėlių sodely“. Tylos minute buvo pagerbti Anapilin išėję mokyklos darbuotojai ir mokiniai.

Spalio 20 d. mokyklos bendrabučio foje buvo atidaryta mokinių darbelių paroda ,,Balta-juoda“. (Vadovė auklėtoja R. Morozienė).

Spalio 21 d., po pamokų, 5-10 klasių mokiniai su auklėtojais bei mokytojomis Vijoleta Vanagiene ir Zita Bložiene tvarkė Senamiesčio kapines.

Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė ir renginių organizatoriai džiaugėsi, jog mokiniai labai aktyviai dalyvavo šiame projekte. Nuoširdžiai prisidėję prie kapinių tvarkymo, jie realiai pajuto ir suvokė mirusiųjų pagerbimo svarbą.

Spalio 21 d. mokykloje lankėsi Panevėžio miesto savivaldybės administracijos kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė su kultūros įstaigų atstovais. Pristatė Panevėžio miesto savivaldybės išleistą leidinį „Kultūra. Edukacija 2015-2016“.  Pakvietė mokytojus ir auklėtojus su mokiniais aktyviai įsijungti į edukacines programas. Įteikė visiems po leidinį.

Spalio 23 d. mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė dalyvavo Panevėžio „Saulėtekio”
progimnazijos iškilmingame 40 – ies metų jubiliejiniame renginyje.
Pasveikino mokyklos
bendruomenę nuo Panevėžio miesto mokyklų vadovų asociacijos. Džiaugėsi puikia dovana –
nauju, dar dažais kvepiančiu leidiniu apie progimnaziją „Mokyklos kodas 40. 20. 4”.

Tos pačios dienos vakare Panevėžio bendruomenių rūmuose vyko jubiliejinis vakaras koncertas, skirtas choreografei, kultūros žymūnei Zitai Rimkuvienei. Direktorė tarė sveikinimo žodį.

Spalio 23 d. kūno kultūros mokytoja Vijoleta Vanagienė su auklėtiniais, 8 klasės mokiniais, lankėsi Vadokliuose (Panevėžio r.) pas sunkią negalią turinčią mokinę Kristiną Isiūnaitę. Ten vedė netradicinę pamoką ,,Būkime sveiki ir stiprūs“.  Po pamokos  Kristinos mama visus vaišino ekologiškomis daržovėmis ir  vaisiais bei iš jų išspaustomis sultimis.

Informaciją parengė

auklėtoja Laima Lapėnienė