Spalio 26 d. direktorė Danutė Kriščiūnienė ir pavaduotoja ugdymui Lina Bartnykienė dalyvavo Panevėžio specialiųjų mokyklų vadovų pasitarime ,,Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams organizavimas”.

Spalio 26 d. mokytojai Palmira Stančauskienė, Asta Sviderskienė, Laimutė Lazdauskienė, Ramūnas Kabelis, Vijoleta Vanagienė, Laimutė Beinarauskienė dalyvavo seminare ,,Jau girdi, tai mokomės klausyti.“ Į šį seminarą, kuris vyko KKNUC-e, susirinko pedagogai, ugdantys kochlearinių implantų naudotojus. Pagrindinė lektorė – Viktorija McDonell, ,,Cochlear“ reabilitacijos koordinatorė ir atstovė Centrinei bei Rytų Europai, atvyko iš Australijos. Apie naujausių technologijų taikymą sutrikusios klausos vaikams kalbėjo Neringa Ivoškienė, surdopedagogė konsultantė. KKMUC-o surdopedagogės pasidalino praktinės veiklos pavyzdžiais. Mokytojai pastebėjo, kad seminaras ypač naudingas, nes teorinę medžiagą patvirtino lektorės praktiniais klausymo strategijų taikymo pavyzdžiais.

DSCF3266[1]

Spalio 28 d. direktorė Danutė Kriščiūnienė dalyvavo respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje – idėjų mugė „Kaip įdomiai ir veiksmingai vesti tėvų susirinkimus?”. Konferencija – idėjų mugė vyko Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje.

389

Spalio 27-29 dienomis pedagogai Dalia Kuosienė, Lijana Čiplienė, Kazimieras Tautvaišas, Ramūnas Kabelis, Rūta Morozienė, Erika Valentinavičienė, Gitana Gučienė, Ramunė Smirnovienė, Jolitaa Pūkaitė, Zita Bložienė, Jurga Milerienė, Regina Liutkevičienė, Laima Lapėnienė, Domingo Avellaneda Cabanillas, Genutė Kazlauskienė, Asta Sviderskienė dalyvavo Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Surdopedagogikos ir surdopsichologijos pagrindai“ mokymuose.
Informaciją parengė
auklėtoja Laima Lapėnienė