1991 m. sausio 13-osios įvykiai – svarbi data Lietuvos istorijoje. Kasmet tos dienos rytą visose ugdymo įstaigose sušvinta žvakių liepsnelės languose. Šią datą pagarbiai paminėjo ir Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenė.

Apie 1991m. sausio įvykius istorijos mokytoja Laima Rutkauskienė priminė mokiniams istorijos pamokų metu. Analizuojant dokumentinių filmų ištraukas, nuotraukas, buvo prisiminti laisvės gynėjai, gynę laisvę ne ginklais, o drąsa ir vienybe,  paaukoję už ją gyvybes. Mokytoja kvietė susimąstyti apie tai, kokias galimybes suteikia laisvė Lietuvai ir kiekvienam jos piliečiui. 

Gruodžio mėnesį lietuvių kalbos mokytojų Laimutės Beinarauskienės ir Danutės Matuzienės padedami mokiniai rašė laiškus užsienio šalių adresatams. Juose pasakojo apie sovietų kareivių teroristinius veiksmus ir lietuvių pasiryžimą išsaugoti Laisvę. Išreiškė norą, kad kuo plačiau pasklistų žinia apie Lietuvos Laisvės gynėjų drąsą. Mokyklos vidaus erdvėje surengė laiškų parodą.

Sausio 12-osios rytą visus ateinančius mokyklos kieme pasitiko degantis laužas, kuriuo pasirūpino technologijų mokytojas Tadas Jakas. Besibūriuojantys mokiniai, mokytojai ir mokyklos administracija kartu gėrė karštą arbatą, kaip ir  atmintinomis 1991 metų sausio dienomis. Mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė visus vaišino sausainiais. Įdomiausia mokiniams, kai pasakoja tikri įvykių liudininkai. Neramiomis  1991m. sausio dienomis istorijos mokytojai Laimai Rutkauskienei teko būti Vilniuje. Ji pasidalino atsiminimais – stovint prie atminimų laužo, vėl atgimė išgyventi jausmai, matyti vaizdai. ,,Dabar mokyklos kieme laužas toks pat, bet emocijos kitos. Saugumas, ramybė, jaukumas anomis dienomis buvo prarasti,“ – sakė mokytoja. 

Sausio 13-ąją mokykla dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje ,, Atmintis gyva, nes liudija“ – languose   degė žvakelės, kaip  gyvybės, šviesos, teisingumo, atminties ir vienybės simboliai.                                                                

1991m. sausį  sovietų kariuomenė siekė Lietuvą įbauginti ir nutildyti, bet susikibę rankomis žmonės išsaugojo  Laisvę. Susitelkę prie atminimų  laužo, parašę laiškus apie Lietuvos Laisvės gynėjus kitų šalių adresatams mokiniai kartu su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais išreiškė bendrystę, vienybę, tikėjimą Laisve ir Lietuva.

      PKNPM istorijos mokytoja metodininkė Laima Rutkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laimutė Beinarauskienė