2015 m. gegužės 28 d. (ketvirtadienį) Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vyks atvirų durų dienos renginys, skirtas Tarptautinei Šeimos dienai paminėti tema „Augu stiprus ir sveikas“:
10.00 val. – iškilmingas šventės atidarymas trečio aukšto salėje.
10.10 – 10.20 val. – bendra mankšta visiems renginio dalyviams.
10.20 – 12.00 val. įvairios rungtys: estafetės, krepšinio varžybos, šaškės, šachmatai, smiginis, stalo tenisas, rankų lenkimas, šiaurietiškas ėjimas ir kt. (pagal atskirą paskirstymą).
Po šventės- bendri pietūs (planuojama lauke, atsižvelgiant į oro sąlygas).
Po pietų įvyks tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai klasėse.
Darbotvarkė:
1. Dėl II- ojo pusmečio ir metinio mokinių pažangumo, mokymosi ir elgesio rezultatų, VGK veiklos (informaciją teikia klasių vadovai ir specialioji pedagogė).
2. Dėl tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos apie popamokinę veiklą 2015- 2016 m. m. (tėvų pageidavimai ir pastebėjimai).
3. Dėl ugdymo plano projekto 2015- 2016 m. m.: tėvų (globėjų, rūpintojų) pasiūlymai dėl 10 netradicinio ugdymo dienų birželio 1-10 ir vasario 18-19 d.
4. Dėl vaikų saugaus elgesio vasaros atostogų metu.
5. Dėl pasiūlymų mokyklos pavadinimo keitimui.
6. Dėl informacijų pateikimo.