Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) kiemelyje esančioje edukacinėje erdvėje „Sraigių sodas“ gegužės 4 d. vyko šventinis renginys, skirtas brangiausiam žmogui – Mamai. Jo tikslas – pagerbti Motinas.

Kadangi su Kėdainių lenkų draugija mokykla bendrauja jau gerą dešimtmetį, buvo paminėtos Polonijos (lenkų, gyvenančių ne Lenkijoje), Vėliavos bei Konstitucijos dienos.

Renginį pradėjo PKNPM 3-4 klasių mokinės šokiu „Mėlynas šypsnys“ ( parengė pradinių klasių mokytoja Laimutė Lazdauskienė) ir mokinių šokių grupė „Liepsna“, atlikdama šokį „Šokis mamai“ (parengė vadovė Regina Liutkevičienė).
Renginyje dalyvavo: LR Seimo narė Guoda Burokienė su padėjėja Vaida Pečeliūnaite, LR Seimo narių padėjėjos: Povilo Urbšio – Viktorija Polzunovaitė ir Bronislovo Matelio – Inga Smalskienė; Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras, mokyklos dvasinis vadas kun. Rimantas Kaunietis; sesės vienuolės Lina ir Eugenija; „Lietuvai pagražinti” draugijos pirmininko pavaduotoja Bronytė Slapšienė ir draugijos nariai; Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman; Panevėžio švietimo centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo metodininkė Virginija Juknienė; Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys” bei Panevėžio esperanto klubo „Revo” nariai; PKNPM bendruomenė (esami ir buvę mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai); mikrorajono gyventojai.

Koncertavo sveikatingumo centro „Vidmavita” vokalinis ansamblis „Pušelė” (vadovas Žygintas Aniulionis), Kėdainių lenkų draugijos dainų ansamblis „ISSA” (vadovė Valerija Vansevičienė), gitara grojo bei lietuvių ir rusų kalbomis dainavo Regimantas Pakavičius, solo Esperanto kalba kūrinį atliko poliglotas esperantininkas Vilius Šidlauskas. Savo kūrybos eiles, skirtas Motinoms, skaitė Kėdainių lenkų draugijos pirmininkė, 7 poezijos knygų autorė Irena Duchovska, „Lietuvai pagražinti” draugijos narys poetas Stanislovas Grigas, esperantininkės Ona Striškienė ir Ona Šerėnienė (esperanto ir lenkų kalbomis) ir kt. Renginį įamžino fotografė Meilė Druktenytė ir Rita Kasparienė (mokyklos anglų kalbos mokytoja), filmavo „Lietuvai pagražinti” draugijos ir Bajorų sąjungos narys Steponas Kubeckas.

Tylos minute buvo pagerbtos mirusios motinos. Visos renginyje dalyvavusios Motinos buvo papuoštos mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje (atsakinga auklėtoja Rūta Morozienė), sukurtomis „apyrankėmis“ – raudonu arba baltu gėlės žiedu.

Vyko akcija „Sodinu obelaitę – puošiu Lietuvą, gerbiu Motinų atminimą” (palaikant Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos (LUMA) iniciatyvą). Gražiausio daugiabučio Lietuvoje Nendrės g. Nr. 10 nominantas, „Lietuvai pagražinti” draugijos narys Gintautas Šimkus organizavo raudonlapės ir raudonžiedės Rojaus obelėlės, padovanotos „Lietuvai pagražinti” draugijos, sodinimą mokyklos teritorijoje.

Po renginio lauke ir obelėlės sodinimo, mokyklos I aukšto fojė, iškilmingai buvo atidaryta 10 klasės mokinės Skaistės Cibulskaitės keramikos darbų paroda. Šiltų žodžių gabiai, darbščiai ir kūrybingai moksleivei bei jos mamai ir močiutei negailėjo ne tik merginos, lankančios Panevėžio moksleivių namuose keramikos būrelį mokytoja Virginija Jakevičienė, bet ir daug renginio dalyvių. Pasak parodos autorės – parodoje galima daugiausia pamatyti gėlių įvairiomis spalvomis ir formomis, nes tai jai labai artima. „Kiekvieną mintį branginu tarsi gėlės žiedą, kuris vėliau gali išsiskleisti, sukurdamas naują meno kūrinį. Yra nemažai ir medžių, gyvūnų, paukščių. Jų simboliai įgyja vis naujų prasmių. Į kiekvieną darbą įdedu dalį savęs, dėl to kūrinys man dar gražesnis ir brangesnis“.

Susirinkusieji dar ilgai bendravo prie arbatos/kavos puodelio, prisimindami patį brangiausią žmogų – Mamą. Skambėjo dainos ir eilės ne tik lietuvių, bet ir rusų, lenkų, Esperanto kalbomis.

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė