Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindindinėje mokykloje (PKNPM) pradėtas išsamus susitikimų ir renginių ciklas, skirtas mokinių prevencijai. „Ugdymo įstaiga jau nebėra ta vieta, kur mokiniai įgija tik žinių. Mūsų tikslas, kad baigę mokyklą vaikai turėtų daugiau kompetencijų, žinotų kokie pavojai jų gali tykoti pradėjus savarankišką gyvenimą. Stengiamės, kad mokiniai apie įvairias visuomenės problemas sužinotų ne iš pašalinių žmonių, interneto ir t. t., bet iš tam skirtų institucijų bei tos srities specialistų. Vaikai turi žinoti, kur kreiptis ir ieškoti pagalbos ištikus bėdai ar susidūrę su problema,“ – pažymėjo PKNPM direktorė Danutė Kriščiūnienė.

Tai, kad renginiai, paskaitos, susitikimai būtų informatyvūs, efektingi, sujaudintų mokinius, daug energijos ir širdies įdeda PKNPM socialinė pedagogė Genovaitė Kazlauskienė. Jos idėjas ir iniciatyvą visada palaiko ir skatina mokyklos direktorė. Vykdant šį projektą, į pagalbą pasitelkiami kompetetingi policijos pareigūnai, medikai, socialiniai pedagogai. Paskaitų, susitikimų metu demonstruojama videomedžiaga iš šių įstaigų archyvų, supažindinama su konkrečių įvykių pasekmėmis.

Renginyje, skirtame Tarptautinei kovos prieš moterų prievartą paminėti, mokiniai įdėmiai stebėjo Panevėžio policijos komisariato vyresniosios specialistės Astos Railienės rodytą filmą apie prekybą moterimis, merginomis, pamatė kokias kančias joms tenka patirti sekso vergijoje. Ta pačia proga buvo kalbėta bei parodytas filmas apie tragiškas pasekmes, kai už vairo sėdama išgėrus.

Minint Pasaulinę AIDS dieną mokykloje viešėjo Panevėžio „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokiniai. Ta proga salėje simboliškai buvo uždegtos žvakutės, PKNPM socialinė pedagogė G. Kazlauskienė visiems mokyklos bendruomenės nariams ir svečiams prisegė po raudoną kaspinėlį. Parodytas filmukas apie tai, kaip šia liga užsikrečiama vartojant narkotikus, privertė mokinius susimąstyti. Paskaitą skaičiusi gydytoja dermatovenerologė Birutė Jasionienė priminė kokiais būdais yra užsikrečiama šia mirtina liga.

Sausio 24 dieną mokykloje viešėjusi Panevėžio vyskupijos „Carito“ socialinė darbuotoja Neringa Orlonė mokyklos bendruomenei pristatė „Lietuvos Carito“ projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms.“ Pasak jos, į projekto globą kasmet patenka per 100 moterų ir merginų, kai kurios nuo 12 metų amžiaus. Projektas vykdomas Kauno, Telšių, Vilkaviškio, Šiaulių, Panevėžio vyskupijose. Nuo 2001 metų pagalba suteikta 620 moterų, tačiau tai tik ledkalnio viršūnė. Vienam užfiksuotam prekybos žmonėmis atvejui reikėtų priskirti dar bent dešimt neužfiksuotų. Šį projektą Panevėžio regione kuruojanti specialistė pažymėjo, jog Caritas padeda vis jaunesnėms aukoms. Ji teigė, kad Panevėžys yra vienas sėkmingiausiai su prostitucija kovojančių šalies miestų. Per praėjusius metus pagalbos ranka ištiesta beveik trisdešimčiai merginų nuo 15 iki maždaug 25 metų amžiaus. N. Orlonė parodė filmuotą medžiagą, kaip merginos pasitiki draugais, pažistamais ir patenka vergijon. Pasak jos, keistas į prostitucijos pinkles patekusios moters įvaizdis – seksuali vilioklė, intrigantė, lengvų pinigų ieškotoja. Tačiau su nukentėjusiomis merginomis dirbančios „Lietuvos Carito“ socialinės darbuotojos ir savanorės susiduria su visai kitokia realybe. „Projekto globojamos mergaitės visi neišsiskiria seksualumu. Atvirkščiai – jos pažeidžiamos, jautrios, nepasitikinčios savimi, užguitos, augusios skurdžiai, dažnai nepatyrusios tėvų meilės, kentusios seksualinę, emocinę, fizinę prievartą,“ – teigė specialistė.

Mokyklos direktorė pažymėjo, jog yra numatytas šių renginių tęstinumas. Jie bus perkeliami ir į tėvų plotmę. „Sieksime, kad apie šias skaudžias ir aktualias problemas būtų kalbama ne tik mokykloje, bet ir namuose,“ – pažymėjo D. Kriščiūnienė.

Laima LAPĖNIENĖ