Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla , bendradarbiaudama su Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centru bei Panevėžio teritorine darbo birža vykdo projektą „VOGS+Deaf: Europinio profesinio orientavimo kurtiesiems standarto modelio, vystomo Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos rėmuose, lygiagretus kūrimas Lietuvoje ir Vengrijoje su Estijos ir Vokietijos pagalba“.

Kovo 8 dieną Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje vyko naujovių perkėlimo projekto VOGS+Deaf dalyvių iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro vizitas . Jo metu buvo suplanuota tarptautinės sklaidos konferencijos programa.

2012 m. balandžio 16 d. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla organizuos tarptautinę konferenciją „Galimybės ir perspektyvos klausos negalią turintiems asmenims ugdymo, mokslo įstaigose ir darbo rinkoje“, kurios tikslas – vykdyti projekto „VOGS+Deaf: Europinio profesinio orientavimo kurtiesiems standarto modelio, vystomo Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos rėmuose, lygiagretus kūrimas Lietuvoje ir Vengrijoje su Estijos ir Vokietijos pagalba“ sklaidą Panevėžio regione.

Projektas finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo iš Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos.