Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) 5-10 klasių mokiniams klasių vadovai bei profesijos patarėja  vedė savęs pažinimo užsiėmimus, kurių metu mokiniai buvo mokomi įsivertinti savo stiprybes. Savo stipriųjų pusių žinojimas padės mokiniams renkantis profesiją. Mokiniai turėjo galimybę  ,,išbandyti“ save įvairiose praktinėse veiklose,  dalyvavo projekto „Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius“ veiklose. Meninių polinkių turintys mokiniai rugsėjo mėnesį kūrė floristinį kilimą  ,,Rudens kraitelė 2019“.

Spalio 10 dieną mokyklos neformaliajame  ugdyme dalyvaujantys mokiniai, lydimi fizinio ugdymo mokytojos Vijoletos Vanagienės, vyko į Panevėžio gamtos mokyklą, kur dalyvavo projekto ,,Po vienu stogu“ renginyje. Mokiniai buvo mokomi teisingo elgesio su įvairiais gyvūnais per praktinę  veiklą. Projekto dalyviams buvo leidžiama gyvūnus  maitinti, dresuoti, pasirūpinti higiena. Vaikai buvo mokomi  teisingai reaguoti  į agresyvų gyvūnų elgesį.

Rugsėjo 27 dieną PKNPM vyko Karjeros diena. 1- 4 klasių mokiniai kartu su klasių mokytojomis vykdė  profesinio orientavimo veiklas mokyklos edukacinėse erdvėse. 5-10 klasių mokiniai, lydimi profesijos patarėjos bei klasių auklėtojų, lankėsi Panevėžio apygardos teisme. Teismo pirmininko padėjėja Jolita Gudelienė ne tik papasakojo, bet ir parodė, kas ir kaip  vyksta teismuose. Tai, kad mokiniams buvo įdomu, matėsi iš pateiktų daugybės klausimų. Juos nustebino tai, kad teisiamojo kėdėje  gali atsidurti ne tik smurtinius nusikaltimus padarę žmonės, o ir kitų profesijų (verslininkai, mokytojai, gydytojai)  atstovai dėl įstatymų nežinojimo, jų nesilaikymo ar aplaidaus pareigų atlikimo.

Kitas Karjeros dienos renginys  – apsilankymas parodoje EXPO Aukštaitija 2019. Čia kiekvienas klasės auklėtojas buvo paskyręs mokiniams užduotis, kurias jie vėliau aptarė sugrįžę  į mokyklą.

Spalio 18 dieną PKNPM  5-10 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje SODROS, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio teritoriniame skyriuje.  Įstaigos darbuotoja Rita Krikštaponienė  mokiniams suprantamu lygiu papasakojo apie šios svarbios valstybinės įstaigos veiklą, kodėl kiekvienas galintis dirbti žmogus privalo mokėti mokesčius. Mūsų mokyklos mokiniai dėl savo negalės jaučia informacijos deficitą. Todėl, planuodami profesinio orientavimo  veiklas  stengiamės, kad mokiniai rengtųsi profesinei veiklai visapusiškai: susipažintų ir su profesijomis ir praplėstų savo bendrąsias kompetencijas teismų veiklos,  mokesčių ir kt. temomis.

Spalio 25 dieną mokykloje vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos organizuojamas  projektas „Sveikos mitybos įpročių puoselėjimas kurčiųjų bendruomenėje“. Iš Kauno, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atvykusios lektorės  labai vaizdžiai mokiniams papasakojo, kas nutinka žmogaus kūnui,  jei valgome per daug cukraus, ,,perdirbtą“  maistą, tačiau ignoruojame daržoves. Po trumpos teorinės dalies mokiniai  patys, padedami viešnių, ruošė bei ragavo  sveikatai palankų  maistą.

Zita Bložienė, PKNPM profesijos patarėja